Senaste nytt

Tillstånd att servera alkohol i lounger i Sverige?

Status
Stängd för vidare inlägg.

Nemo

Medlem
Det kan vara bra att se till lagstiftarens intentioner.
En flygplatslounge har i sammanhanget mycket låg risk för de negativa konsekvenserna av alkohol, och därigenom ges de en relativt stor frihet.

Se prop 2009/10:125
11.1
"Kommunerna ska enligt nuvarande bestämmelser vid tillståndsgivning bedöma riskerna för eventuella olägenheter i fråga om ordning och nykterhet samt risk för människors hälsa. Om sådana olägenheter kan befaras får serveringstillstånd vägras även om övriga krav är uppfyllda.
För att ge större eftertryck åt att det är närheten till särskilt utpekade miljöer, såsom platser där ungdomar vistas eller samlas, redan etablerade missbruks- eller brottsbelastade miljöer, trafikleder, utpräglade bostadsområden där buller från serveringsstället kan ge upphov till störningar m.m., som typiskt sett innebär risker för uppkomsten av olika alkoholrelaterade olägenheter bör bestämmelsen förtydligas genom att serveringsställets belägenhet särskilt framhålls."
11.4
"Matservering ska även i fortsättningen vara ett grundläggande krav för serveringstillstånd. Sett enbart utifrån det förhållandet att berusningsnivån blir lägre om alkohol intas samtidigt med mat finns det dock inte något egentligt skäl till att behålla kravet på kök för allsidig matlagning. Huvudsaken ur denna aspekt är att det serveras sådan mat som gästerna kan förväntas beställa."
 
  • Gilla
Reactions: olo

JonW

Medlem
Några enkla svar på dina svåra funderingar.

Cosmopole:
Där det pågår spel och dobbel så träder även Lotterilagstiftningen in. Så är det inte i det här fallet.

1. Lagad mat.
Kommunen sätter sig inte över lagen. De är den verkställande lagen.

2. Tillsyn
Varje restaurang har stölder/svinn av alkohol. Ska inga restauranger alls få servera alkohol?

3. Förvaring
Folkhälsomyndigheten heter det numera. Folkhälsoinstitutet lever kvar i lagtexter.
Detaljhandelsmonopolet gäller inte på flygplatser, i enlighet med lagen om exportbutiker.

Allmänt sett i en liberal demokrati gäller grundprincipen att allt som inte uttryckligen är förbjudet, är tillåtet. Och det som är förbjudet är det endast i mer eller mindre utsträckning, där själva lagtexten är en liten del. Du har bland annat förarbeten/SOU, proposition, förordning, praxis, rättsfall mm att ta hänsyn till. Samt EU.

På vilket sätt har du sysslat med juridik under 25 år?
Cosmopole:
Alkohollagen saknar helt hänvisningar till Lotterilagen vad jag kan se.
I flera fall har man i Alkohollagen infört särbestämmelser för typ "internationella" miljöer som hotell, trafikserveringar, teatrar mm. Flygplatslounger (liksom casinon) nämns dock icke med ett ord.
Och det är just detta jag reagerar mot, kanske ska klargöras. Det hade varit fullt rimligt att helt enkelt undanta dem från vissa bestämmelser i lagtexten som i fallen ovan.

1. Lagad mat.
Något begrepp som "Verkställande lag" existerar inte inom svensk rättsordning vad jag vet.
Kommunerna har däremot i detta fall något som kallas tillsynsansvar för att av riksdagen stiftade lagar efterleves. Vilket förstås inte är detsamma som att de kan välja att bortse från dem. Enskilda inspektörer kan dock naturligtvis blunda för saker de tycker är fåniga, precis som att poliser inte alltid orkar ingripa mot varje lagbrott.

2. Tillsyn
Serveringsställen får i vart fall inte ha någon självserveringsbuffé om de inte klarar att upprätthålla tillsynsrutiner som omöjliggör överservering, servering till minderåriga eller stölder. Det är ganska enkelt att inse.


3. Förvaring
Laghänvisningen till "detaljhandelsmonopolet" = Systembolaget i Alkohollagens serveringskapitel, blir naturligtvis inte ogiltig för att andra kan ha rätt till detaljhandel som exportbutiker. Det är två helt olika saker. Serveringsställen har fortfarande inte rätt att handla från andra än Systemet eller licenserade partihandlare.

Andra stycket:

Du har i princip rätt, men missar att utrymmet för liberala tillämpningar i strid mot lagtext är betydligt mindre just när det gäller skyddslagstiftningar.

Sen är det rätt kul att du nämner just EU.
Vi har historiskt i Sverige nämligen haft en tradition att man kunnat bortse från bestämmelser i lagtext med hänvisning till t ex förarbeten/proposition.
Denna möjlighet försvann dock i stort sett efter Regeringsrättens prejudicerande dom i Norra Länken-målet 1997, där man helt enkelt förklarade att så inte var möjligt.
I kommentarerna klargjordes att detta var en anpassning till EU:s rättsordning, för vilket detta var främmande.
Ville rättsvårdande myndigheter inte följa lagen, var man helt enkelt tvungen att ändra lagen. (En icke helt orimlig tanke...)
Vilket också skedde, Norra Länken blev dock försenad typ 8 år...

Tredje stycket:

Har sysslat med allmän civilrätt i ca 25 år, serveringstillståndsfrågor i ca 2 år.


 

Valley

Medlem
Synes att servering på flygplatser och dess närhet hanteras med större liberalism än en restaurang i en stad.
Nu kan även Max, Landvetter servera Öl och Vin, efter att Förvaltningsdomstolen underkänt Kommunens avslag.

I övrigt kan jag inte (inte ens på Flashback) läsa mig till att det skulle finnas några direkta undantagsregler för flygplatser och alkoholservering. Oavsett var, i och på, flygplatsen tillståndet skall gälla.
Vill dock fortfarande hävda att ingen lounge bryter mot några som helst regler.
 

Nemo

Medlem
Lotterilagen har hänvisning till serveringstillstånd
Sen är det rätt kul att du nämner just EU.
Vi har historiskt i Sverige nämligen haft en tradition att man kunnat bortse från bestämmelser i lagtext med hänvisning till t ex förarbeten/proposition.
Denna möjlighet försvann dock i stort sett efter Regeringsrättens prejudicerande dom i Norra Länken-målet 1997, där man helt enkelt förklarade att så inte var möjligt.
I kommentarerna klargjordes att detta var en anpassning till EU:s rättsordning, för vilket detta var främmande.
Ville rättsvårdande myndigheter inte följa lagen, var man helt enkelt tvungen att ändra lagen. (En icke helt orimlig tanke...)
Vilket också skedde, Norra Länken blev dock försenad typ 8 år...
Regeringsrätten säger att lagen är viktigare än förarbetena, vilket knappast är en nyhet.
RÅ 1997 ref. 18 | Lagen.nu
Tredje stycket:
Har sysslat med allmän civilrätt i ca 25 år, serveringstillståndsfrågor i ca 2 år.
Från vilken sida?
 

JonW

Medlem
Lotterilagen har hänvisning till serveringstillstånd

Regeringsrätten säger att lagen är viktigare än förarbetena, vilket knappast är en nyhet.
RÅ 1997 ref. 18 | Lagen.nu

Från vilken sida?
1. Berätta då med vilken bäring?
2. Det var inte bara en nyhet, utan snarast en sensation, att man plötsligt underkände avsteg från lagtext med hänvisning till förarbeten, eftersom detta sedan länge varit förenligt med svensk rättstillämpning. (Annars hade man ju knappast ens försökt att fastställa detaljplanen i direkt strid mot lagtexten, eller hur??)
Hade man förutsett den vändningen hade man naturligtvis skrivit in undantaget i lagtexten från början, och sluppit astronomiska förseningar och extrakostnader.
3. Kärande, svarande, ombud, konsult, har nog varit på alla sidor...;-)
 

thh

Medlem
Måste ställa en enkel fråga. Vad vill vi uppnå med denna diskussion ?. Om ni önskar visa varandra vad ni kan om olika lagtexter kanske PM passar bättre. Fortsätter diskussionen på detta viss (öppet forum) riskerar vi bara att någon överntisk person gör en anmälan.

Gott Nytt År

Den myndighet som utger tillstånden har sagt sitt, och det finns flera myndigheter på andra orter som kommit med liknande tillstånd så det är knappast något uppseendeväckande. Även om en anmälan skulle komma skulle den bara visa att kommunala tjänstemän gjort fel - inte att SAS gjort fel. Jag förstår inte heller poängen med denna diskussion, men för min del kommer det gamla ordspråket

"Tomma tunnor skramlar mest" alltid igen när jag läser dessa typer av diskussioner. Kul att jurister inte har problem med för lite fritid i vilket fall.
 

fcx

Medlem
Den myndighet som utger tillstånden har sagt sitt, och det finns flera myndigheter på andra orter som kommit med liknande tillstånd så det är knappast något uppseendeväckande. Även om en anmälan skulle komma skulle den bara visa att kommunala tjänstemän gjort fel - inte att SAS gjort fel. Jag förstår inte heller poängen med denna diskussion, men för min del kommer det gamla ordspråket

"Tomma tunnor skramlar mest" alltid igen när jag läser dessa typer av diskussioner. Kul att jurister inte har problem med för lite fritid i vilket fall.

"Stäng aldrig in två jurister i ett rum, för då kommer de aldrig ut frivilligt".

Gammalt djungelordspråk
 

Smuffe

Medlem
Minns jag rätt från de år som jag arbetade på Arlanda med Orange (Säkerhetskontroll område terminal) samt Orange/Röd (Säkerhetskontroll område terminal och plattan) så var det så enkelt att har man passerat säkerhetskontrollen och befinner sig airside så är det internationellt område.
Det ligger på svensk mark men är internationellt territorium som övervakas och kontrolleras av svenska myndigheter.
Därmed gäller andra regler och loungerna har möjlighet att kringgå vanliga lagar och regler.
Undantaget lär väl vara SAS lounge på T4 men den är trots allt inom säkerhetsområdet samt att endast ett fåtal har tillgång till loungen.
 
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen