Senaste nytt

Tillstånd att servera alkohol i lounger i Sverige?

Status
Stängd för vidare inlägg.

Totopez

Medlem
EU-domstolen har tydligt uttalat i mål C-189/95 att det svenska monopolet inte står i strid med EUs fria rörlighet, däremot var Sverige tvungna att göra det lättare att komma in på systemet samt att man släppte import- och distributionsmonopolen.
Vidare har man behövt tillåta privatimport även genom postorder.

Men det innebär inte att monopolet skulle vara hotat, inte alls. Det finns inga lagliga hinder och ingen politisk vilja.
 

olo

Medlem
@Totopez har gett många kloka svar gällande tråden huvudfråga. Jag håller helt med i nedan. Mycket föredömligt svar!
Cosmopol fick problem eftersom det var tillståndshavaren som bjöd på alkohol, medan det i loungen är SAS som bjuder, medan SSP står för tillståndet. Helt lagligt.

Sedan delar jag inte din uppfattning i de andra fallen heller.
1) Lagad mat. Praxis för vad som är lagad mat sätts kommunalt. Sigtuna verkar mena att soppa och pastasallad är lagad mat så det räcker.

2) Tillsyn. Det måste finnas en serveringsansvarig på plats, och det är jag övertygad om att det gör. Det får inte förekomma överservering eller servering till minderåriga. Däremot finns det inget krav i lagen på att den ansvarige ska se alla gäster hela tiden. Om den ansvarige i din kommun haft en hårdare tolkning så behöver det inte vara tillämpbart på Sigtuna.

3) Förvaring. Här har du fel i ditt tidigare exempel, eller så har du stött på en inkompetent handläggare. Det finns ett tydligt undantag i lagens förarbeten, som gäller alkohol som uppenbarligen inte är avsedd att förtära i serveringslokalen. Det är till och med angivet som ett exempel att gästen lämnat in alkoholen i garderoben, vilket då är tillåtet. Jag tror att man kan hävda att taxfreeinköp uppenbarligen inte är avsedda att förtäras i lokalen, i alla fall verkar den här kommunen anse det. För övrigt skulle situationen vara likadan på alla restauranger och caféer på Arlanda, det är inte isolerat till loungerna. Men jag tycker att regeln om att alkoholen uppenbarligen inte är avsedd att förtära där verkar tillämpbar på all taxfree. Den ska man ha med sig hem/bort. Regeln finns tydligt exemplifierad i Folkhälsoinstitutets bok om tillämpning av alkohollagen. Kap 8:24

Slutsatsen är att man självklart inte bryter mot lagen. Däremot kanske tillståndsenheten i Sigtuna har andra tolkningar än andra kommuner, men det är helt ok. Det finns kommuner som ger tillstånd till korvkiosker, det finns kommuner som inte beviljar tillstånd längre än 02.00. Man har olika hårda krav på lagad mat, man har olika syn på tillsynskravet. Men det finns knappast någon kommun som ser mellan fingrarna på brott mot lagen, inte heller här.
Så vad gäller @JonW funderingar gällande dessa frågor, finns det inga skäl att oroas.

Det man kan fundera över generellt är vad som gäller för "Lagad mat" och hur sent den är tillgänglig. I detta fall fungerar det bättre i SAS lounger än på de flesta nattklubbar där köket stänger långt innan baren. Hos SAS går det att få något ätbart fram till stängning.
Teaterfoajeér har (till skillnad från flygplatslounger!) ett undantag i alkohollagen enl § 15 4 st.
Nu syftade jag aldrig på teaterlounger, vilket jag inte har jobbat med. Utan jag har själv sökt tillfälliga tillstånd för arrangemang för besökare efter föreställningen fast i en helt annan lokal. Det har krävts vanligt serveringstillstånd och har då gått att söka för det slutna sällskapet "föreställningens besökare".
Nja, det var inte "Göteborgs studenter" som klassades som slutet sällskap, utan "Göteborgs kåranslutna studenter", vilket förstås är en väsentlig skillnad. Dessutom rörde det sig (till skillnad från flygplatslounger!) om tillfälliga tillstånd som kunde utfärdas till detta sällskap.
Nu spelar ju det 0 och ingen roll, eftersom runt 2005 när det här infördes var anslutningsgraden 100%. Först 2010 blev det en fråga att beakta, när det statliga kårobligatoriet avskaffades. Men vid införandet var det Sverige stösta slutna sällskap.
Håller med. Och man kanske ska ha i beaktande att bara att ta sig in airside på Arlanda gör det lite krångligare än att titta till lokala bykrogen i Märsta.
Mycket svårt att se att inspektörerna inte skulle bli insläppta för att utöva kontroll.
 

olo

Medlem
Flygplatser klassas som "särskilda förhållanden" när det gäller exempelvis tider och självservering, i synnerhet när det gäller internationella delen av airside, vilket ger en mer flexibel hållning. Hamburgerrestauranger på svenska flygplatser har fått alkoholtillstånd, till och med när kommunen (Läs: Härryda i fallet Landvetter) avslagit ansökan så har Förvaltningsrätten gett serveringstillstånd.
Bra med nationell riktlinjer här!
Härryda kommun är en av landets mest restiktiva kommuner vad gäller serveringstillstånd, vilket många lokala näringsidkare/krögare har blivit medvetna om. Mycket beror på en stark nyhetsrörelse. 2000 kom det första (och hittills enda) systembolaget till kommunen, efter att frågan avgjorts med knapp majoritet i en lokal folkomröstning 1998.
 

JonW

Medlem
Vart vill du komma, @JonW ? Loungerna har alkoholtillstånd, således är det lagligt. Så varför din rubrik? Det är inte heller någon statshemlighet att tillämpningen av lagarna är olika för olika men liknande verksamheter.
Jo, det verkar ju nu klart att de har tillstånd.
Men likväl bryter de ju som nämnts mot lagen som reglerar tillstånden på en rad punkter.
Och vad jag inte kan begripa är hur de kan komma undan med det, en vanlig kvarterskrog hade ju varit av med tillstånden för länge sen.
 

Totopez

Medlem
Jo, det verkar ju nu klart att de har tillstånd.
Men likväl bryter de ju som nämnts mot lagen som reglerar tillstånden på en rad punkter.
Och vad jag inte kan begripa är hur de kan komma undan med det, en vanlig kvarterskrog hade ju varit av med tillstånden för länge sen.
Nej, de bryter inte mot lagen. Återigen, alkohollagen är en ramlag som är tämligen dispositiv för kommuner att tolka och tillämpa som man vill. Du har inte på något sätt visat att SSP (som bör ha hyfsad kompetens inom sitt verksamhetsområde) skulle bryta mot alkohollagen. Du har visat att någon kommun enligt din bedömning gör andra överväganden än vad andra kommuner gör, vilket inte innebär att de andra kommunerna bryter mot lagen.
Folkhälsoinstitutets kommentarsbok är full av ord som "i normalfallet", "bör", "ramar" och "generellt". Men alla alkoholhandläggare är inte pingstvänner eller mutkolvar, så man kan tänja ramarna rätt mycket och ändå vara inom lagens råmärken.
 

JonW

Medlem
Cosmopol fick problem eftersom det var tillståndshavaren som bjöd på alkohol, medan det i loungen är SAS som bjuder, medan SSP står för tillståndet. Helt lagligt.

Sedan delar jag inte din uppfattning i de andra fallen heller.
1) Lagad mat. Praxis för vad som är lagad mat sätts kommunalt. Sigtuna verkar mena att soppa och pastasallad är lagad mat så det räcker.

2) Tillsyn. Det måste finnas en serveringsansvarig på plats, och det är jag övertygad om att det gör. Det får inte förekomma överservering eller servering till minderåriga. Däremot finns det inget krav i lagen på att den ansvarige ska se alla gäster hela tiden. Om den ansvarige i din kommun haft en hårdare tolkning så behöver det inte vara tillämpbart på Sigtuna.

3) Förvaring. Här har du fel i ditt tidigare exempel, eller så har du stött på en inkompetent handläggare. Det finns ett tydligt undantag i lagens förarbeten, som gäller alkohol som uppenbarligen inte är avsedd att förtära i serveringslokalen. Det är till och med angivet som ett exempel att gästen lämnat in alkoholen i garderoben, vilket då är tillåtet. Jag tror att man kan hävda att taxfreeinköp uppenbarligen inte är avsedda att förtäras i lokalen, i alla fall verkar den här kommunen anse det. För övrigt skulle situationen vara likadan på alla restauranger och caféer på Arlanda, det är inte isolerat till loungerna. Men jag tycker att regeln om att alkoholen uppenbarligen inte är avsedd att förtära där verkar tillämpbar på all taxfree. Den ska man ha med sig hem/bort. Regeln finns tydligt exemplifierad i Folkhälsoinstitutets bok om tillämpning av alkohollagen. Kap 8:24

Slutsatsen är att man självklart inte bryter mot lagen. Däremot kanske tillståndsenheten i Sigtuna har andra tolkningar än andra kommuner, men det är helt ok. Det finns kommuner som ger tillstånd till korvkiosker, det finns kommuner som inte beviljar tillstånd längre än 02.00. Man har olika hårda krav på lagad mat, man har olika syn på tillsynskravet. Men det finns knappast någon kommun som ser mellan fingrarna på brott mot lagen, inte heller här.
OK, det blir kanske mycket juridiskt nu, men eftersom jag sysslat med juridik i ca 25 år, och dessutom har en massa tid över så kan jag lika gärna ta upp handsken.... ;-)

Cosmopole:
Det du beskriver är ju möjligt, men likfullt mycket märkligt och rättsligt tveksamt i så fall.

Det torde råda enighet om att underprissättning utgör ett klart brott mot Alkohollagens 20 o 21 §§. 0 kr måste anses vara en underprissättning precis som 1 kr. Och Alkohollagen säger inte ett vitten om att brott därom skulle kunna läkas genom någon distinktion mellan tillståndshavare och vem som bjuder upprättas.
Frågan är då om man helt enkelt kunnat tillämpa lagen på det beskrivna sättet, utan något direkt lagstöd?
Mycket tveksamt. Alkohollagen är något som på juristspråk kallas en Skyddslagstiftning. Detta innebär att den tillkommit för att skydda ett skyddsvärt intresse. I detta fall (något förenklat) intresset av att skydda individer med alkoholproblem från överkonsumtion och minderåriga från alkoholkonsumtion. När det gäller just skyddslagstiftningar är utrymmet för kreativa "tillämpningar" utan direkt lagstöd minimalt, eftersom sådant anses till förfång för det skyddsvärda intresset. I detta fall framstår det som helt klart att div dribblingar och rockader mellan tillståndshavare och "bjudare" inte på något sätt främjar det skyddsvärda intresset som ska skyddas i 20 och 21 §§ positivt, utan problemet med risk för överkonsumtion kvarstår.

Vore detta ändå möjligt kan man ju i Cosmopolefallet dessutom undra varför de gjorde det så svårt för sig i så fall, varför inte bara låta Diaego eller Pernod Ricard bjuda stammisarna, de hade nog inte varit nödbedda?

(Sen kan man ju fundera över hur det skulle avlöpa om Cosmopole, eller någon annan, skulle söka tillstånd för konceptet:

"Kom till vår trevliga självbetjäningsbuffé för starköl, vin och sprit! Du betalar bara 300 kr i dörren, och sen förser du dig själv så mycket du vill!
Minderåriga är också välkomna, men får nöja sig med mackor, läsk och chips!
(Vi tittar till baren när vi har tid, och blir du alldeles för full eller är minderårig riskerar du att vi stoppar dig.)"


Men jag tror vi alla förstår svaret på det...)

1. Lagad mat.
Nu var det ett tag sen jag frekventerade Menzies-loungen, men på den tiden fanns då varken soppa eller pastasallad, i vart fall inte permanent.
Kommunerna kan välja att tillämpa lagad mat/varierat utbud kraven till en viss gräns.
Sala kommun kräver t ex ett flertal alternativ av såväl förrätter, varmrätter och desserter, och därmed göre sig inte korvmojjar och knappast ens pizzerior besvär.
Däremot kan man inte t ex godkänna bröd som "lagad mat", med hänvisning till att det ju nog har varit inne i en ugn nån gång.
Inte heller att klassa det som "varierat utbud av mat" för att det bjuds både bröd, smör, ost, salami, chips, jordnötter och småkakor.
Det vore inte att tillämpa lagen.
Det vore att sätta sig över lagen...

2. Tillsyn
Har loungerna alkoholtillstånd har de säkert serveringsansvariga. Problemet är inte det, utan att man för att förebygga att överkonsumtion/självservering till minderåriga inte förekommer, måste ha konstant uppsikt över alkoholbuffén.
Vilket man som alla vet inte har på långa vägar....
Som framgått av ursprungliga tråden klarar man inte ens av att förebygga stölder av hela buteljer.

3. Förvaring
Nu har jag inte hittat Folkhälsoinstitutets bok om Alkohollagen (möjligen p g a att Folkhälsoinstitutet öht inte existerar längre...).
Det verkar på det du skriver dock helt klart att du gör samma misstag som olo tidigare; du blandar ihop två olika regler.

Jag ska försöka vara än mer pedagogisk denna gång:
Vad du är inne på är Alkohollagen 24 § 1 st:
"På serveringsställe där serveringstillstånd gäller får inte någon dricka eller tillåtas dricka andra alkoholdrycker än sådana som har serverats i enlighet med tillståndet. Detta gäller dock inte på hotellrum."
Detta kan ju tyckas vara en självklarhet, och lika självklart förefaller det att därför kräva att medhavd alkohol hängs in i garderoben.
Problemet är bara att vi ofta tenderar att inte tänka på "serveringsställen" som annat än restaurangbarer eller nattklubbar. Och då vore nog saken klar.
Men exemplen kan vara så många fler. En familj som t ex är på stan och lördagsshoppar bör rimligen kunna ta en fikapaus på ett café med alkoholtillstånd även om man hunnit besöka Systemet.
Av just såna anledningar finns alltså inget explicit förbud att medföra alkohol som lagligen kan serveras på stället, utan det är upp till personalen att säkerställa att den inte konsumeras.
Vilket ofta sker genom att man hänvisar till garderoben, men i t ex caféfallet ovan är det inte nödvändigt. Försöker jag gå in på caféet med en öppnad ölburk blir det nog annorlunda.

Men vad jag nämnde var något annat, nämligen Alkohollagen 24 § 3 st:
"Alkoholdrycker som inte får serveras i en lokal som avses i denna paragraf får inte heller förvaras i lokalen eller tillhörande utrymmen."
För att reda ut vilka dessa drycker som inte får serveras är, får vi då gå tillbaka till Alkohollagen 13 § som stadgar:
"Den som har tillstånd för servering till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, får köpa de spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker som behövs för rörelsen endast av partihandlare eller av detaljhandelsbolaget."
("Detaljhandelsbolaget" är här en juridisk benämning på Systembolaget, se 5 kap 1 §. Med partihandlare avses företag som innehar tillstånd till partihandel med starköl, vin och sprit i Sverige, se 4 kap 1 o 2 §§.)

Här faller alltså både hembränt, taxfree och direktimporterad alkohol bort.
Sådan får inte serveras i en lokal med serveringstillstånd, och får följaktilgen inte heller förvaras i denna överhuvudtaget, oavsett om den kan förmodas drickas eller ej. Och förbudet gäller som synes även "tillhörande utrymmen". Den får med andra ord inte ens förvaras i garderoben.
Förbudet är som synes explicit, och lämnar alltså ingen som helst öppning för undantag beroende på hur den otillåtna alkoholen kan tänkas vara förpackad.

Loungerna bryter alltså här närmast konstant mot bestämmelserna.

Not.
Har inte annat angivits ovan, avser samtliga laghänvisningar 8 kap Alkohollagen 2010.
 
Last edited:

Nemo

Medlem
OK, det blir kanske mycket juridiskt nu, men eftersom jag sysslat med juridik i ca 25 år, och dessutom har en massa tid över så kan jag lika gärna ta upp handsken.... ;-)
Några enkla svar på dina svåra funderingar.

Cosmopole:
Där det pågår spel och dobbel så träder även Lotterilagstiftningen in. Så är det inte i det här fallet.

1. Lagad mat.
Kommunen sätter sig inte över lagen. De är den verkställande lagen.

2. Tillsyn
Varje restaurang har stölder/svinn av alkohol. Ska inga restauranger alls få servera alkohol?

3. Förvaring
Folkhälsomyndigheten heter det numera. Folkhälsoinstitutet lever kvar i lagtexter.
Detaljhandelsmonopolet gäller inte på flygplatser, i enlighet med lagen om exportbutiker.

Allmänt sett i en liberal demokrati gäller grundprincipen att allt som inte uttryckligen är förbjudet, är tillåtet. Och det som är förbjudet är det endast i mer eller mindre utsträckning, där själva lagtexten är en liten del. Du har bland annat förarbeten/SOU, proposition, förordning, praxis, rättsfall mm att ta hänsyn till. Samt EU.

På vilket sätt har du sysslat med juridik under 25 år?
 
  • Gilla
Reactions: olo

Valley

Medlem
Vilket lagrum är i detta fallet tillämpligt ?

Jag skulle vilja börja med att få klart vad en lounge räknas som. Kan mycket väl tänka mig att den tillhör något undantag, precis som exportbutiker.
Detta med "lagad mat". Är det ett lagkrav eller ett kommunalt påfund ?
I själva lagtexten som avser servering av alkohol finns ingenting nämnt om att du måste servera lagad mat.
 
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen