Senaste nytt

Tillstånd att servera alkohol i lounger i Sverige?

Status
Stängd för vidare inlägg.

palmen

Moderator
Detta är inget forum för att diskutera olika lagar mm, finns säkert forum som lämpar sig bra för att grotta ner sig i sådana frågor. Jag ber er alla tänka på detta så denna tråd inte "spårar ur" ännu mer och måste stängas.
Även en påminnelse om att diskutera ämne och inte person enligt forumregel #1.

//Moderator
 

JonW

Medlem
Du har rätt att påpeka vad du vill, det vore glädjande om det du påpekade på något sätt var förankrat i svensk rättspraxis och inte vad du själv tycker, och om du när du motbevisats gång på gång antingen erkände att du hade fel eller faktiskt tog kontakt med personen som har som sitt arbete att kontrollera att alkohollagstiftningen följs och dela ut dessa tillstånd till loungerna på Arlanda eller andra svenska flygplatser. Det har du hittills inte gjort utan du har klagat som en bebis på att du har rätt och alla andra har fel och du vet mer än alla andra, inklusive de som faktiskt ska dela ut dessa tillstånd.

Det har du såklart rätt att göra, men det ger inget seriöst intryck. Det hade det gjort om du istället tagit kontakt med Sigtuna kommun eller helt enkelt anmält loungen om du nu tycker att de bryter mot svensk lag.
Suck...'Jag har sedan länge angett ett antal lagparagrafer som loungerna bryter mot.
För seriositetens skull har jag inte bara studerat 2010 års Alkohollag, utan även:
-
- Alkoholförordningen
- Folkhälsomyndighetens serveringshandbok "Ansvarsfull alkoholservering"
- Folkhälsomyndighetens handbok för kommunal serveringskontroll.
- Folkhälsomyndighetens handbok för polisens serveringskontrioll.
- Sigtuna Kommuns Riktlinjer för serveringstillstånd.
- Sigtuna Kommuns Tillsynsplan för alkoholservering

Och ingenstans finns minsta antydan om att Alkohollagens paragrafer inte skulle tillämpas på flygplatslounger.
Jag har även frågat här om någon skulle kunna hitta något sådant.
Flera har nog letat i timmar, men ingen har hittills kommit upp med något som helst konkret.
Och när inget vill bevisa den sak man så gärna vill vara sann, övergår man till att spy galla över tråden och t o m mig som person. Är det att ge ett seriöst intryck??

Och jag tänker inte anmäla någon lounge. Jag är minst sagt alkoholliberal, och har inget som helst intresse av någon försämring, som vissa tycks tro att redan denna diskussion kan riskera medföra..
 

Valley

Medlem
Nu skall vi se.
Övergripande tagit mig igenom propositionen till gällande Alkohollag och ännu en gång gått igenom lagstiftningen som sådan.
Skulle nog gärna vilja ha tag på förarbetena också.
Ett synligt problem är att lagstiftaren inte tagit hänsyn till lounger En inrättning som kan vara ett mellanting mellan Catering, Restaurang o dl (provsmakning). Dessutom kan man ifrågasätta huruvida det finns ett vinstintresse då man inte direkt tar betalt för mat och dryck.

Eftersom vår kära lag stundtals är att se som guidelines och kan tolkas utifrån personliga åsikter finns möjligheter till viss flexibilitet. Visas inte minst i denna tråd.

Tillbaka till inlägg 1.

8 Kap

13§
Jo. Jag har vid upprepade tillfällen fått även varm mat i Menzies Lounger. Sista gången var på Landvetter.

18§
Att ha tillsyn behöver inte betyda att man alltid skall finnas i närheten. Normalt har man en bemannad reception. Och allt som oftast visar sig serveringspersonal i lokalen.

20§
Verkar inte vara många här som trots otroligt många besök i lounger sett besökare som är uttryckligt störande på grund av för hårt krökande.
I de fall där polismyndighet fått säga sitt är det tydligt att detta faktum är styrkt. Fylla och bråk är mycket, mycket ovanligt i lougerna.

21§
Skulle vilja påstå att man eftersom man i 6§ ger stöd för provsmakning av alkohol även kan ge stöd för denna typ av servering.
Kan hända då man inte, som nämnts ovan, har något direkt vinstintresse. Man bedriver de facto ingen restaurangverksamhet.

24§
Förstår nog inte ditt syfte med att nämna denna paragraf. Taxfree-sprit är det inte frågan om då man köper av godkända aktörer.
Och syns du dricka medhavd alkohol lär du bli tillsagd/avvisad från lokalen.
Dessutom. Korka upp en flaska eget när du har det fritt synes bra korkat.

Vill fortfarande påstå att jag inte anser en lounge bryta mot någon paragraf. Måhända man skulle tagit med något i lagen som avser just dylika inrättningar. Kanske kan bli i en framtida revidering
 

JonW

Medlem
Wow, äntligen ett sakligt och bitvist riktigt begåvat inlägg, heder åt dig!

Men lite kommentarer vill jag inflika:

"
Valley, Igår kl 22:44Anmäl
#93
Nu skall vi se.
Övergripande tagit mig igenom propositionen till gällande Alkohollag och ännu en gång gått igenom lagstiftningen som sådan.
Skulle nog gärna vilja ha tag på förarbetena också.
Ett synligt problem är att lagstiftaren inte tagit hänsyn till lounger
Bingo!
En inrättning som kan vara ett mellanting mellan Catering, Restaurang o dl (provsmakning)
Dessutom kan man ifrågasätta huruvida det finns ett vinstintresse då man inte direkt tar betalt för mat och dryck.
Nej, de är definitivt ingen ideell verksamhet, utan drivs i vinstsyfte hos operatören.
(Fanns inget vinstintresse hade ju serveringstillstånd inte ens behövts öht...)


Eftersom vår kära lag stundtals är att se som guidelines och kan tolkas utifrån personliga åsikter finns möjligheter till viss flexibilitet. Visas inte minst i denna tråd.
Nja, riktigt så generös är inte lagtillämpning i allmänhet, och definitivt inte skyddslagstiftning (som Alkohollagen) i synnerhet.
Detta inpräntade en alkoholinspektör jag lärde känna grundligt i mig.


Tillbaka till inlägg 1.

8 Kap

13§
Jo. Jag har vid upprepade tillfällen fått även varm mat i Menzies Lounger. Sista gången var på Landvetter.
Jag motsäger inte detta. Och på samma sätt har ingen motsagt mig när jag säger att jag besökt Menzies T5 helt utan lagad mat flera gånger.

18§
Att ha tillsyn behöver inte betyda att man alltid skall finnas i närheten. Normalt har man en bemannad reception. Och allt som oftast visar sig serveringspersonal i lokalen.
Det räcker vid manuell servering, men knappast en självbetjäningsbuffé i miljöer dit minderåriga har tillträde. Det är ingen slump att självbetjäningsbuffér för sprit är ickeexisterande annat än i lounger.

20§
Verkar inte vara många här som trots otroligt många besök i lounger sett besökare som är uttryckligt störande på grund av för hårt krökande.
I de fall där polismyndighet fått säga sitt är det tydligt att detta faktum är styrkt. Fylla och bråk är mycket, mycket ovanligt i lougerna.
Sant, men det är ingen ursäkt för att inte ha koll. All serveringspersonal ska ha som rutin att ständigt spana efter överkonsumtion mm, det poängterade min inspektör också noga.
Och det blir förstås extra viktigt om folk kan förse sig fritt utan att ens behöva fundera på kostnaden.


21§
Skulle vilja påstå att man eftersom man i 6§ ger stöd för provsmakning av alkohol även kan ge stöd för denna typ av servering.
Kan hända då man inte, som nämnts ovan, har något direkt vinstintresse. Man bedriver de facto ingen restaurangverksamhet.
Nix, 6 § skiljer på "arrangemang" (för provsmakning), och "stadigvarande serveringstillstånd". Man kan alltså inte låta ett sådant arrangemang bli ett permanent inslag i stadigvarande servering.
Det förtydligas även i sista meningen:
"Tillståndshavare som avses i första stycket 1 ska innan
arrangemanget äger rum göra en anmälan till kommunen."


24§
Förstår nog inte ditt syfte med att nämna denna paragraf. Taxfree-sprit är det inte frågan om då man köper av godkända aktörer.
Och syns du dricka medhavd alkohol lär du bli tillsagd/avvisad från lokalen.
Dessutom. Korka upp en flaska eget när du har det fritt synes bra korkat.
Och jag förstår inte heller att flera hela tiden lyckas missförstå brottet:
Det får alltså enl 24 § 3 st inte FÖRVARAS annan alkohol än sådan som har köpts från systemet eller licensierad partihandlare i serveringslokal eller tillhörande utrymmen.
Besökare förvarar regelmässigt taxfreepåsar i serveringslokalen.
Lagparagrafen gör inge skillnad på vem som äger eller förvarar alkoholen, tillståndshavaren är skyldig att tillse att sådan förvaring ej sker, punkt.
Har med egna ögon sett både tillsynsärende, ifrågasatt tillståndsåterkallelse och varning aktualiseras just p g a detta (i de flestas ögon) skitbrott!


Vill fortfarande påstå att jag inte anser en lounge bryta mot någon paragraf.

Måhända man skulle tagit med något i lagen som avser just dylika inrättningar. Kanske kan bli i en framtida revidering
Bingo igen! Helt obegripligt att så inte skett, när man orkat särlagstifta för hotell, teaterfoajeer, inrikes trafikserveringar o dylika lågriskmiljöer.
Tusentals serveringstillstånd har återkallats, mängder av dessa för betydligt lindrigare och mindre systematiska regelbrott än de aktuella.
Inte sällan med personliga tragedier som följd. Dagens ordning känns inte schysst mot dessa.
 
Status
Stängd för vidare inlägg.
Toppen