Senaste nytt

Swedavia vill lägga ner Bromma och bygga ut Arlanda

NyfikenGrau

Medlem
Jag skulle också tro att uppsägning och stängning av Bromma är en förutsättning för att man ens ska börja diskutera ytterligare investeringar och utbyggnader på Arlanda. Jag tror inte att man fattar något sådant beslut så länge man inte har påbörjat stängningen av Bromma.

Jag tycker att detta är det visserligen något cyniska men realistiska huvudargumentet för att stänga Bromma - innan dess finns helt enkelt inte tillräckligt incitament för att bygga ut Arlanda som sagt, och därtill kan det redan innan nedläggningen är beslutad vara bra att kunna erbjuda flygfientliga politiker just en nedläggning av en mindre flygplats i utbyte mot utbyggnad av en större befintlig. Nuvarande riksdag verkar ju mer än vanligt inställd på skyttegravskrig där det viktigaste är att tycka olika än motståndarna i varje fråga, men det kanske lossnar i nästa mandatperiod. Med andra ord, jag tror egentligen att få partier är stenhårt emot en nedläggning av Bromma OM det istället satsas på Arlanda. Förutsätter kanske dock att ett visst parti inte sitter i regeringen längre.

I värsta fall kanske det inte behövs någon utbyggnad av Arlanda alls, om totala trafikmängden aldrig når 2019 års nivåer igen (känns tyvärr alltmer realistiskt för varje månad som går), men inte heller det vore ju något som talar för att behålla Bromma.
 

SK989

Medlem
Ytterligare ett argument att lägga ner Bromma då ju. 2.35 miljoner som tar bilen till Bromma rimmar ju väldigt illa med uppsatta klimatmål. Så att styra över till Arlanda där fler tar spårbunden trafik till flygplatsen är önskvärt.
Fast nu har Bromma flygplats fått spårbunden trafik :). Tvärbanans spår går numera dit och station Bromma flygplats med perronger är klar. Ännu rullar inga vagnar dit p.g.a. radioproblem (!). Man har ännu inte löst att Tvärbanans radiotrafik inte stör flygets radiotrafik. Det ska dock vara klart i maj enligt lokalmedia.
 

palmen

Moderator
Arlanda behöver givetvis byggas ut och anpassas till den ökande trafiken. Detta görs i ett första steg genom att anpassa terminaler och att förlänga bana 01R/19L. Någon ytterligare bana lär inte behövas. Det är ingen annan Nordisk huvudstad som har fler banor än Arlanda.
Är flaskhalsen på Arlanda i peak hour längden på bana 01R/19L? Skulle kapacitetsbristen lösas bara av att förlänga den banan?
 

SK989

Medlem
Är flaskhalsen på Arlanda i peak hour längden på bana 01R/19L? Skulle kapacitetsbristen lösas bara av att förlänga den banan?
Har jag svårt att tro. Ser man på trafiken 2019 hade Bromma runt 30 rörelser i peaktid på morgonen (kl. 07 - kl. 09 ca) och runt 30 rörelser i peaktid på eftermiddagen (kl. 16.30 - kl. 18 30 ca), mån - fre. D.v.s. trafikflyg, ej affärs- och allmänflyg. Ledig kapacitet på Arlanda varierade mellan 0 - 10 rörelser aktuella tider beroende på veckodag och i viss mån säsong. Hjälper en förlängd bana att få till ca 10-15 rörelser per timme grovt räknat?

Därtill fanns kapacitetsbrist vad gäller gater för framför allt inrikes vilket föranleder remote stand och bussgate. Även terminal 4 var utnyttjad till max vad gäller passagerarflöden i peaktid före coronan. Så, ombyggnad för mer terminalkapacitet för inrikes behövs men är ju också på gång genom förbindelse airside T4-T5 - oklart om det räcker för att svälja Brommas trafik i peaktid sett till 2018/2019 års siffror.
 
Last edited:

Lauda 777

Medlem
Är flaskhalsen på Arlanda i peak hour längden på bana 01R/19L? Skulle kapacitetsbristen lösas bara av att förlänga den banan?
Är det inte så också att det är mycket restriktioner på Arlandas inflygningsvägar, hade inte dessa varit så skarpa så skulle man inte behöva någon ny bana.
 

Alf

Medlem
Är flaskhalsen på Arlanda i peak hour längden på bana 01R/19L? Skulle kapacitetsbristen lösas bara av att förlänga den banan?
Nej, inte i normalfallet. Däremot är det en stor flaskhals vid de tillfällen det är underhåll av bana 01L19R, vilket det är mer eller mindre varje sommar då den är avstängd veckovis samt vid snöröjning på vintern. Då kan inte långdistansflyget starta med full last, vilket medför mellanlandning eller andra förseningar. I nuläget, eller rättare sagt innan pandemin, fanns det ingen kapacitetsbrist på Arlanda. Jag tror inte Swedavia skulle föreslagit flyttning av Bromma trafiken till Arlanda om det skulle bli kapacitetsproblem. Detta skall väl utredas vidare innan slutligt beslut tas om nerläggning. Jag tror inte man kommer att acceptera en ytterligare bana på Arlanda. Då blir det nog förbud på vissa korta inrikeslinjer och flyg till Göteborg och Malmö. Det borde nog även gå att skruva lite på de hårda restriktioner om inflygningsvägar som @Lauda 777 skriver för att undvika en fjärde bana.
 

Xilan

Medlem
Arlanda har en teoretisk maxkapacitet på 82 eller om det är 84 rörelser per timme. 41 landningar och 41 starter. Det är åtminstone vad rullbanesystemet klarar. I praktiken tror jag dock att terminalerna skulle vara en flaskhals långt innan dess om så många flygplan med passagerare och bagage skulle passera flygplatsen på en timme.
Innan Corona var det ofta ca 40-42 eller i vissa fall kanske uppemot 43 landningar på en timme under morgonen och eftermiddagspeaken. Dvs fullt. Oftast sammanföll inte startpeakarna med landningspeakarna eftersom det till viss del är de flygplan som landar mellan 7-8 som sedan startar mellan 8-9. Den timme som landningarna var strax över 40 st var starterna kanske 25-30. Timmen efter det var starterna kanske 40 till antalet men landningarna endast 20 osv.
Minimiavstånd mellan två flygplan på kort final är 2,5 Nautisk mil, så beroende på hur stark motvind det är så blir det avståndet längre om man räknar i antal sekunder. Men drygt 40 landningar på en timme blir strax under 90 sekunder mellan landningarna i genomsnitt. Tajtare än så är det nästan omöjligt att landa, även om besserwissrar på Flygtorget och andra ställen ofta påpekar att det är så ineffektiv flygledning på Arlanda. Det stämmer helt enkelt inte. Är det dessutom tunga flygplan som A330, B777 eller liknande så ska det vara dubbelt avstånd till bakomvarande.

Det som skulle öka kapaciteten redan idag vore parallella inflygningar och en mer dynamisk slottning. Om man exempelvis kunde landa 40 på ena banan och på den andra banan landa 10 och starta 30.
Nästa timme kör man omvänt. Starta 40 på ena banan och sedan starta 10 och landa 30. Då har man höjt kapaciteten på både starter och landningar till 50 per timme. Men inte samtidigt. Fortfarande gäller ca 80 per timme totalt. Heathrow har ett sådant system.
Detta förutsätter dock att 01R/19L skulle förlängas då den är för kort för vissa tunga maskiner.

En tredje parallellbana skulle höja kapaciteten avsevärt. Då kunde man i teorin landa 40 på en bana, starta 40 på den andra. Och den i mitten kunde man då landa och starta varannan och komma upp i knappt 40 i teorin.
Dagens banor ligger inte på ett sådant sätt i förhållande till varandra att detta kan göras på ett flygsäkerheten sätt. Glöm därför allt prat om att Arlanda vill ha fyra banor. Det är en tredje parallell som behövs och man kommer isf inte behålla 08/26.
 

jacoph

Medlem
Ett argument som hörs från anti-bromma-gänget är att kapacitetsproblemen skulle kunna lösas bara man flög med större plan färre gånger per dag. Ligger det någon sanning i detta, och är det praktiskt genomförbart?
 
Toppen