utandsbetalning

  1. J

    Bästa kortet för betalningar utomlands och e-handels köp från Sverige med utlandsvaluta

    Under kommande år räknar jag med att resa väldigt mycket och delvis bo stora delar av tiden utomlands. Alla resekostnader inklusive boende är redan betalda och kommer inte betalas med detta kort. Räknar ändå med köp på i snitt 30 kkr i månaden som endera är e-handelsköp från Sverige fast i...
Toppen