karibien

  1. Frisk78

    Sökes: Awardresa/poängresa - Trinidad, Jamaica eller Kuba

    Varifrån vill du börja din resa? Stockholm eller Köpenhamn Var är din destination? Trinidad-Tobago, Jamaica eller Kuba När vill/behöver du resa ut? Mitten på oktober till början på december. När vill/behöver du komma hem? Senast 20 december Hur länge vill du vara borta? 10-15 dagar Hur många...
  2. Frisk78

    Arlanda - San Juan sökes

    Varifrån vill du börja din resa? Arlanda alt. Sundsvall (ARN / SDL) Var är din destination? San Juan, Puerto Rico (SJU) När vill/behöver du resa ut? 24 eller 25 Januari 2020. Måste vara framme på slutdestinationen den 25/2-2020 När vill/behöver du komma hem? Hemresa tidigast kvällen 6/2 eller...
Toppen