Senaste nytt

Q&A om BusinessClass

dashboard

Administrator
Entusiastiska medlemmar på BusinessClass har återkommande frågor om BC. Vad är BC? Hur drivs BC? Vem står bakom? Vem äger BC? Vilken riktning går BC mot,etc

Denna Q&A har därför skapats för att svara på alla dessa relevanta och viktiga frågor som ställts av både gamla och nya medlemmar.

OBS: Detta är inte en vanlig diskussionstråd, men vi ser gärna att du ställer frågor här som inte vi har svarat på. Men, vi vill inte att ni kommenterar varandras inlägg eller diskuterar svar på frågor. Om så sker så kommer vi behöva ta bort dessa. Vi kommer uppdatera dokumentet löpande med de frågor som uppstår med tillhörande svar.

Följande frågor besvaras:

HISTORIA OCH GENERELL INFO
Historien om BC
Vad är idén bakom BC och vilka tjänster finns tillgängliga?
Vem äger BC?
Vad är tanken framöver för BC?
Vad är Jasons roll?

FORUM
BusinessClass gemenskap
Finns det en forumadministratör?
Vilka är moderatorerna och hur jobbar de?
Vad är Guru-rollen?
Hur blir man en moderator eller Guru?

REDAKTIONELLT
Hur är verksamheten på BC:s redaktion upplagd?
Vilka är redaktörerna?
Hur fungerar systemet med frilansande skribenter?
Och vilka är dessa frilansande skribenter?
Vem betalar för deras resor och uppehälle?
Hur blir man frilansskribent, en del av redaktionen eller översättare för BC?
Hur kan en nyhet/artikel/recension publiceras på flera språk/platser?
Hur fungerar översättningen?
Hur fungerar det med medlemars recensioner?

KOMMERSIELL VERKSAMHET
Hur kommer BC att tjäna pengar?


HISTORIA OCH GENERELL INFO

Historien om BC

Många förknippar BusinessClass.se med Jacob Molin och Martin Björnström, som etablerade BC 2011. Martin ställde upp med en plattform för att mötas och Jacob med inspirerande reseskildringar. Nu tillhör det historien att långt flera eldsjälar var med från början, några är även aktiva medlemmar / moderatorer idag.  2013 bestämmer sig norska Reisegiganten A/S för att köpa BusinessClass och det blir en ”verksamhet” av detta. Martin arbetade med marknadsfrågor och forummedlemmar medan Jacob hade ansvar för det redaktionella. I bakgrunden jobbar Reisegiganten A/S med att bygga tjänster för BusinessClass samt expandera BC till Norge, Danmark och Storbritanien. Under sommaren 2015 bestämmer sig Jason Eckhoff för att lämna rollen som VD för Reisegiganten-koncernen för att satsa 100% på BusinessClass. Vid den tidpunkten är man enig om att avsluta samarbetet med Martin och Jacob, där Jacob börjar ett jobb på Reisegiganten.

Vilken är idén bakom BC och vilka tjänster finns tillgängliga?

Grundidén bakom BusinessClass var ett svenskt forum à la FlyerTalk. Förutom forumet ville BC etablera en egen röst, en redaktion som skulle skriva artiklar och professionella recensioner samt news-flashes.

Vem äger BC?

BC ägs av det norska bolaget BusinessClass A/S. Företaget har kontor i Oslo. Största aktieägare i BusinessClass A/S är Jason Eckhoff.

Vad är tanken framöver för BC?

Grundtanken med BC var riktig god, men det finns ett mycket större behov som behöver täckas. De hundratusentals omedvetna resenärerna i Skandinavien eller de miljontals som finns i andra länder som söker inspiration om destinationer, som också vill ”uppgradera” sin reseupplevelse. Det gäller att hitta inspiration att uppleva resande med andra ögon. För att bredda erbjudande och utbudet är det tanken att framtidens BusinessClass har tre beståndsdelar:

- Ett forum 
- Ett redaktionellt innehåll som vänder sig till en bredare publik
- Resetjänster som t.ex. hotellbokning


Vad är Jasons roll framgent?

Jason arbetar heltid med BC.Mestadels fokuserar Jason på affärsutveckling, som tex att utveckla resetjänsterna. Han är engagerad i forumets drift, men främst genom moderatorerna, som är mer synliga där. På den redaktionella sidan är han också engagerad men då främst via chefredaktören.

FORUM

BusinessClass gemenskap

BusinessClass handlar mycket om att hjälpa varandra som medlemmar. Det har varit sajtens styrka fram till nu, och bör vara kärnfrågan framöver.

Finns det en forumadministratör?

Ja för tillfälle är det Jason som axlar rollen.

Vilka är moderatorer och hur fungerar de?

BusinessClass har idag 3 som modererar: palmen, rvarttinen och Senator. De jobbar efter följande princip:

Moderatorens roll

Nedan följer några av de uppgifter som en moderator har i forumet

Värdskap

- Se till att det finns relevant information postad i de trådar som placerats som ”Sticky” i delforumen.

- Se till att det finns guider och även uppdatera dessa.

- Välkomna nya medlemmar till forumet

- Underhållning

- Bidra med positiv stämning i forumet. Skapa intressanta trådar för att få en bra diskussion om frekvent resande. Ska alltid föregå med gott exempel.

”Städning”

- Hantera de anmälningar som kommer in på inlägg/trådar.

- Vid behov plockas inlägg bort eller redigeras.

- Vid behov kan trådar slås ihop om de behandlar samma ämne, alternativt brytas ut i fler trådar om det blir off topic i en tråd.

- Om en tråd har gått för långt eller spelat ut sin rätt kan moderatorn stänga tråden och även helt ta bort tråden.

Egenskaper

Nedan följer de egenskaper en Moderator förväntas att ha:

- Hjälpsam

- En moderator finns till för forumet och ska agera hjälpsamt mot dess medlemmar. Moderatorn ska föregå med gott exempel

- I den mån moderatorn besitter kunskap hjälper man även till att besvara frågor och hänvisa till aktuella guider och poster som kan vara till hjälp.

- Neutral

- En moderator ska alltid agera neutralt i sin roll som moderator på forumet.

- En moderator ska i störta möjliga mån undvika att hamna i en hetsig situation med en eller flera andra medlemmar och ska agera utifrån det bästa för Businessclass.se

- Egna åsikter ska inte blandas in i moderering.

- Saklig: en Moderator är saklig och håller sig till saken i en diskussion. Moderatorn får givetvis ha en åsikt, men då ska det framgå att det är just den personens åsikt och inte en "sanning". Exempelvis, "den fungerar för mig för att ...", "just detta fungerar inte för mig därför att...”.

- Öppenhet: alltid vara öppen med varför vi gör saker i forumet. Om ett inlägg redigeras så bör medlemmen som skrev inlägget bli informerad om detta, samma gäller för inlägg som tas bort.

Vad är Gurus?

Guru är en roll för medlemmar med en viss kunskapsnivå och erfarenhet, och skall guida andra medlemmar rätt i frågor, eller komma med insikter och speciallösningar på t.ex. optimering av rutter och poäng.

Rollen innebär ett visst ansvar och har en viss vårdande karaktär. Det vill säga, en "Guru" är en person som många medlemmar ser upp till och står som en förebild. Med vårdande avses att vårda webbplatsen genom att just agera som den förebild som "Gurun" är. Denne hjälper till, svarar på frågor och hänvisar medlemmar när de är villrådiga.

Egenskaper

Nedan följer de egenskaper en "Guru" har:

- Hjälpsam: en "Guru" hjälper medlemmar att hitta rätt, svarar på frågor, etc. Detta utan att vara nedlåtande om något redan diskuterats tidigare. En “Guru” kan, med andra ord, visa upp ett tålamod.

- Artig: en "Guru" uttrycker sig artigt och trevligt.

- Saklig: en "Guru" är saklig och håller sig till saken i en diskussion. "Gurun" får givetvis ha en åsikt, men då ska det framgå att det är just den personens åsikt och inte en "sanning". Exempelvis, "den fungerar för mig för att ...", "just detta fungerar inte för mig därför att ....".

- Neutral: precis som egenskapen att vara saklig så är en "Guru" neutral; oavsett t.ex. bonusprogram så låter en "Guru" meddela att ett visst program finns för ett visst flygbolag. Det har positiva och negativa sidor. Återigen, att uttrycka en åsikt är inget problem så länge det framgår att det är just en åsikt. I vissa fall så kanske det är bra att hänvisa till någon annan som kanske kan ge ett fullödigare svar.

Övrigt

Stickies och guider i forumet

“Gurus” bör, i samrådan med moderatorerna, hålla stickies och guider uppdaterade på forumet. Detta innefattar att skapa nya, ta bort gamla och även uppdatera befintliga för att hålla informationen aktuell.

Hur blir man en moderator eller Guru?

Ta ev kontakt med Jason på jason@businessclass.com

REDAKTIONELLT

Vad gör BCs redaktion?

Vi strävar efter att publicera dagliga nyheter på vår förstasida samt varje fredag eftermiddag publicera innehåll som medlemmar bidragit med. Vi försöker att fånga de mest relevanta nyheterna men uppskattar även tips från medlemmar. Skicka tips till: dag@businessclass.com.

Vilka är redaktörerna?

Dag Christian Holm är chefredaktör. Han arbetar med detta på sin fritid vid sidan om sitt ordinariearbete som heltidsanställda journalist i Norge. Dag Christian och Jason har en tät daglig kommunikation, och den sistnämnde skriver också på BC i vissa fall. Gurus tillsammans med moderatorer kommer också under vissa fall representera BC officiellt och åka på redaktionsuppdrag.

Hur fungerar systemet med frilansande skribenter?

Förutom redaktörerna, som beskrivits ovan, har BC för närvarande tre frilansande skribenter som regelbundet levererar material. 

Vad levererar frilansskribenterna?

Jack Woodhouse (nyheter), Ramsey Qubein (recensioner) och Paul J. De Vries (recensioner).

Vem betalar för resor och uppehälle?

Enligt vad vi vet så betalar de själva. Vi har redaktionella riktlinjer och särskilt bett våra frilansare att lämna information om detta om så inte skulle vara fallet. Om det skulle inträffa så kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder i det avseendet. BC betalar nuvarande frilandspriser till dessa frilansande skribenter.

I vissa fall kan en skribent få en ”press-discount” och i sällsynta fall även bjudas på en ”Inagural flight” eller en hotellvistelse. Det skall inte påverka vår journalistiska integritet och strikta riktlinjer. I de sällsynta fall där vi bjuds på en flygning eller ett hotell kommer vi oftast att ha en ganska höga kostnad. Tex flygbiljetten och transport i övrigt på en hotellvistelse man bjudits på. BC bedriver inte content marketing och har inga planer på det. BC kommer tydligt att märka artiklar om BC börjar med redaktionell innehåll i form av reklam.

Några har ifrågasatt om artiklar som producerats av våra frilansande skribenter är reklam, det är det inte. Från den redaktionella sidan är det önskvärt att prioritera publicering av recensioner på riktig bra hotell, företrädesvis 5-stjärniga hotell. Skriver vi om ett fantastisk "iconhotell" är den viktigaste uppgiften att avslöja varför det är så bra, men självklart att även nämna svagheter.

Framöver har vi däremot en stark önskan om att medlemmarnas recensioner kommer vara det dominerande inslaget på BC. Det är redaktionens största önskan att medlemmarna är motiverade att skriva om sina upplevelser och dela med sig till andra intresserade medlemmar, ref punkt nedan.

Hur blir man frilansskribent, en del av redaktionen eller översättare för BC?

Kontakta redaktören: dag@businessclass.com

Hur kan en nyhet/artikel/recension publiceras på flera språk/platser?

Tanken bakom detta är att vi kan översätta relevant material till flera språk. En medlem som granskar en flygning och/eller hotellvistelse är värdefull för flera länder.

Hur fungerar översättningen?

Vi har en permanent översättare som översätter frågor till svenska, danska, norska och engelska. Även en permanent engelsk översättare som översätter från skandinaviska språk till engelska. BC ska inte använda Google translate, det gjordes försök med detta tidigare som inte föll väl ut.

Hur fungerar det med medlems recensioner?

Det är en möjlighet för medlemmarna att skriva egna recensioner. Redaktionen vill alltmer främja riktigt bra recessioner skapade av medlemmarna själva. Det är redaktionens mål att publicera så många bra medlems recensioner som möjligt. Dela gärna med er av era reseupplevelser så att andra kan dra nytta av dem. BC kommer framöver att uppgradera sina databaser så att det blir lättare och enklare att skriva och publicera recensioner för flyg och hotell.


KOMMERSIELL VERKSAMHET

Hur kommer BC att tjäna pengar?

Att driva ett forum är en kostsam historia när man hela tiden måste utveckla systemet, funktionalitet och serverdrift mm. Det är dessutom kostsamt att utveckla en god redaktion. Idag finns det inte mycket intäkter i BC. För att försvara att utveckla tjänster inom forumet, i redaktionen och webbplatser i allmänhet, har ägaren av BC en idé att utveckla resetjänster.Vi är medvetna att dessa kanske inte passar alla som idag älskar forumet. För att ha ett forum som vi har idag behöver vi intäktskällor. Intäkter kommer också att återinvesteras i bättre upplevelser som gynnar forumet i långa loppet. Tanken är sedan över tid att den aggregerade köpkraft som finns bland medlemmarna ska göra det möjligt att få erbjudanden som är svåra att komma över som enskild konsument eller småföretagare. 

Personerna bakom BC tror på detta. Det är enligt vår mening nödvändigt med dessa tjänster framöver. Tanken är att dessa resetjänster på BC ska vara av toppklass samt vara en stor glädje och nytta för medlemmarna. Mer information om detta kommer så småningom.
 

Morgan

Medlem
Alltid bra med mer information om hur ni tänker, oavsett vad man tycker om det.
  • När kommer vi märka effekten av den affärsutveckling som Jason ägnar sig åt på heltid?
  • Vad innebär Jacobs nya roll hos Reisegiganten, varför kan den inte kombineras med t.ex. forumadministratörsrollen här?
  • I min värld är forumet det unika med den här sidan. Varför ska de omedvetna resenärerna söka sig till businessclass.se/no/dk/co.uk relativt andra siter med de mer glättiga reportagen?
 

dashboard

Administrator
Alltid bra med mer information om hur ni tänker, oavsett vad man tycker om det.
  • När kommer vi märka effekten av den affärsutveckling som Jason ägnar sig åt på heltid?
  • Vad innebär Jacobs nya roll hos Reisegiganten, varför kan den inte kombineras med t.ex. forumadministratörsrollen här?
  • I min värld är forumet det unika med den här sidan. Varför ska de omedvetna resenärerna söka sig till businessclass.se/no/dk/co.uk relativt andra siter med de mer glättiga reportagen?
Forretningsutvikling tar tid, spesielt når man ønsker å gjøre en grundig jobb. Med mine 16 år innen online travel, går jeg inn og har tro på å utvikle gode tjenester for det krevende publikum som jeg vet BC har. Kan ikke gi noe tidsestimat her og nå...

Jacob arbeider nå i Reisegiganten, det er riktig. Jeg vil ikke avskrive at han skal ha noen rolle i Bc fremover men det er ikke noe som diskuteres nå...

Forumet til BC er helt unikt, enig med deg i det. Etter mitt og andres syn, behøver vi også å nå et bredere publikum for å lykkes med det vi ønsker, nemlig skape den beste siden totalt sett for dere, brukerne. Etter mitt syn behøver ikke alle deler av BC være like relevant for alle, jeg håper derimot alle vil finne sin del av BC som de er riktig fornøyd med. Vi kommer til å bestrebe oss på å oppnå en veldig god kvalitet på alt som publiseres på BC, ikke minst hjulpet av dere medlemmers egne publiseringer...
 
Last edited:
Hur fungerar översättningen?

Vi har en permanent översättare som översätter frågor till svenska, danska, norska och engelska. Även en permanent engelsk översättare som översätter från skandinaviska språk till engelska. BC ska inte använda Google translate, det gjordes försök med detta tidigare som inte föll väl ut.
Tack för denna Q&A, jag tror det är en bra väg framåt.

Detta inlägg är inte för att gnälla, utan för att jag genuint undrar hur översättningen går till. Jag hoppas också att inlägget kommer tolkas så, om det tolkas som gnäll så ber jag om ursäkt redan nu.

I Q&A så skrivs att det finns en permanent översättare som jobbar med översättningar till svenska och andra språk. Samma dag som denna Q&A publiceras så publiceras också en artikel om Air Frances sista flygning med 747an (Kliv ombord på en unik flygning med Air France B747, en veritabel Tour de France | BusinessClass.se forum | 350 000 inlägg om resor). Jag har själv läst denna artikel ett flertal gånger, men jag förstår ändå inte fullt ut. Det är något som fattas i översättningen, den känns faktiskt maskinöversatt, eller möjligtvis översatt av någon som knappt pratar svenska.

Svaret som Q&A gav på frågan hur översättningen fungerar, är det något som skall implementeras, dvs att man siktar på att gå ifrån Google Translate, eller är det så att man redan nu använder sig av mänsklig översättare? Om det senare är fallet så är mitt råd att se över vem som översätter till svenska. Detta råd är inget gnäll, men om man vill attrahera de hundratusentals omedvetna resenärer som finns i Sverige, så tror inte jag att det är rätt väg att gå med dåligt översatta pressmeddelanden.
 
Jeg er her ;). Ikke alltid like synlig men stadig i bakgrunnen og har god, daglig kontakt med moderatorer såvel som redaksjonen!
Just du Jason är ju en så pass viktig person/roll på denna sajten, att då "gömma" sig bakom en användare som heter @dashboard och som inte ens har en oficiell BC-profilbild känns som att du aktivt väljer att hålla dig utanför forumet. Jag hade önskat att du hade varit synligare, iaf visar namn och bild och att man på så sätt förstår vem du är.
 

dashboard

Administrator
Just du Jason är ju en så pass viktig person/roll på denna sajten, att då "gömma" sig bakom en användare som heter @dashboard och som inte ens har en oficiell BC-profilbild känns som att du aktivt väljer att hålla dig utanför forumet. Jag hade önskat att du hade varit synligare, iaf visar namn och bild och att man på så sätt förstår vem du är.

Bra innspill, @Peter Hagander. Personlig tror jeg at du, dere brukere, moderatorer og Gurus er mye viktigere enn meg i forumsammenheng. Jeg ønsker å prioritere forretningsutviklingen men så klart, jeg håper å kunne involvere mer mer i forumet med tiden...
 
Toppen