Senaste nytt

Dreamlinereländet för Norwegian verkar aldrig ta slut

A

Aurora

Guest
Sitter på OSL nu och inte nog med att gårdagens JFK 17.30 inte kommit iväg ännu kom en kille till loungen som skulle flyga 13.35 till BKK och just checkat ut från sitt hotell.
Han fick information av loungen att flyget är sent till 02.00! Han hade dessutom kollat på Norwegians hemsida där det fortfarande står "on time"
Stackare... Funderar på att tipsa honom om 261/2004 och att han borde bli ombokad till Thai som går 13.30!

It has reached norwegian media: VG Direkte: Nyhetsdøgnet
 

henke12

Medlem
Då räcker det att du är där till 19 :)
Är det något jag som passagerare måste göra nu? Kan jag bara komma senare till flygplatsen eller måste jag ändå vara där i rätt tid?
Det stod i smset att incheckningen också är framflyttad till att stänga 1930...
 

AX22100

Medlem
Angående 261/2004 så är det klart att man ska försöka söka ersättning, men ha inte för höga förväntningar. Fick avslag då tekniska problem ansågs vara en extraordinär omständighet. Hoppas på att flygvärdinnorna kör på fri bar som kompensation igen, annars kan du ju fråga lite snällt ombord ifall de inte kan bjuda på det p.g.a. förseningen.
 

AX22100

Medlem
Avslag från Norwegian? Du borde ha bra chanser om du driver det vidare...
De hänvisade till Wallentin-Hermann caset angående 261/2004. Verkar lite konstig enligt mig då det fallet specifikt säger att flygbolaget inte automatiskt kan dra till med extraordinära omständigheter om det är ett tekniskt problem.
 

Nemo

Medlem
De hänvisade till Wallentin-Hermann caset angående 261/2004. Verkar lite konstig enligt mig då det fallet specifikt säger att flygbolaget inte automatiskt kan dra till med extraordinära omständigheter om det är ett tekniskt problem.
CURIA - Documents
"Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:
1) Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas på ett sådant sätt att ett tekniskt problem med ett flygplan, som leder till att en flygning ställs in, inte omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i denna bestämmelse, såvida detta problem inte uppkommit till följd av händelser som, till sin art eller sitt ursprung, faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och som ligger utanför dess faktiska kontroll. Konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, är inte avgörande för tolkningen av de skäl för undantag från kompensationsskyldigheten som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/2004
."
 

AX22100

Medlem
CURIA - Documents
"Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:
1) Artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 ska tolkas på ett sådant sätt att ett tekniskt problem med ett flygplan, som leder till att en flygning ställs in, inte omfattas av begreppet ”extraordinära omständigheter”, i den mening som avses i denna bestämmelse, såvida detta problem inte uppkommit till följd av händelser som, till sin art eller sitt ursprung, faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och som ligger utanför dess faktiska kontroll. Konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, är inte avgörande för tolkningen av de skäl för undantag från kompensationsskyldigheten som avses i artikel 5.3 i förordning nr 261/2004
."
Om jag har tolkat allt rätt så har jag i teorin en rimlig chans att driva vidare? I praktiken är det ju en helt annan sak då det är Norwegian vi pratar om.
 
Toppen