examensarbete

  1. L

    Hjälp oss med vårt examensarbete så att vi kan utveckla IFE-systemen på långflyg!

    Hej alla flygexperter! Vi är två studenter från LTH som håller på med vårt examensarbete i interaktionsdesign. Vi undersöker nya utvecklingsmöjligheter med in-flight entertainment system (IFE-system) på långflyg. Just nu genomför vi vår användarstudie. Skulle ni ha 5 minuter över att fylla i vår...
  2. L

    Hjälp oss med vårt examensarbete!

    Hej, Vi är två ingenjörsstudenter på Mittuniversitetet i Östersund som i vårt examensarbete ska utveckla en resväska på uppdrag av ett svenskt företag. Som del av planeringen av projektet gör vi en marknadsundersökning med syfte att ta reda på vad användaren har för åsikter och vad vi därmed...
Toppen