customer care

  1. TheHelper

    Välja mellan EB poäng eller Cash för EU261 kompensation

    I slutet av formuläret för ansökan av EU261 ersättning så får man välja om man vill ha kompensation i EuroBonus Extra poäng eller om man vill ha det i Cash. Är det värt att välja EB poäng istället om man ändå ska köpa en resa för pengarna / poängen?
Toppen