certifikat

  1. Lokföraren

    Eget flygcertifikat

    Bor väldigt nära Bromma flygplats. Och vill ta ett eget certifikat. Började en gång i tiden på Säve flygplats, innan jobb och flytt och familj kom i vägen. Vilka alternativ finns?
Toppen