business travel

  1. Gweilo_2

    Business travel - post Covid

    Det vore intressant att höra hur ni ser på affärsresande i takt med att världen öppnar upp igen. När kommer vi tillbaka till pre-Covid tror ni ? Firman jag jobbar för, global aktör +100K anställda, har fortfarande fulla restriktioner för resor, medges endast i krisande undantagsfall. Inga...
Toppen