Storsatsning på Arlanda Flygplats med investeringar på 13 miljarder kronor

17. Jan 2014
by BusinessClass

I dagarna fastställde Swedavia utvecklingplanerna för Stockholm Arlanda Flygplats under de kommande åren och fram till år 2043. De senaste tre åren har flygplatsen sett rekordökningar i passagerarutvecklingen och under de kommande åren förväntar sig Swedavia en ökning på drygt 2 procent per år vilket skulle innebära att man når en passagerarvolym på ungefär 35 miljoner år 2040, närmare en dubblering mot dagens 21 miljoner. För att klara denna passagerarökning krävs investeringar som större passagerarytor i terminalerna, fler gater för långdistansflygplan och fler parkeringsplatser, och det är denna plan som nu är framtagen. Om planen verkställs fullt ut innebär det investeringar på totalt 13 miljarder kronor varav ungefär hälften kommer användas för investeringar under de närmsta tio åren fram till år 2024. Rent konkret planeras en utbyggnad av terminal 5 med en helt ny pir som är anpassad för att kunna hantera större flygplan som används för långlinjer. Anledningen till detta är att det är just i utrikesresande man ser den största tillväxten. Ytterligare planer inkluderar en utbyggd säkerhetskontroll, fler kommersiella ytor i terminalen, fler parkeringsplatser i närheten av terminalen samt ett nytt miljöanpassat driftområde. Det ska även bli enklare att jobba och konferera vid flygplatsen. Ett delprojekt är därför byggandet av Sky City Office One, en kontorsbyggnad på 15.000 kvadratmeter som kommer ligga i direkt anslutning till flygplatsen och terminalerna. Dessutom är planerna långt framskridna för

Sveriges första flygplatsstad "Airport City Stockholm"

, ett gemensamt projekt mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding med, som man uttrycker det, ”gångavstånd ut i världen”. - Stockholm Arlanda Airport har en avgörande roll för Sveriges möjligheter till nationella och internationella utbyten. Med denna satsning stärker vi inte bara flygplatsens konkurrenskraft utan också förutsättningarna för fortsatt tillväxt i Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Planerna för nya Arlanda Flygplats

More from BusinessClass.com