Stor passagerarökning på Swedavias flygplatser

15. Nov 2013
by BusinessClass

Fler än tre miljoner passagerare passerade genom Swedavias flygplatser under oktober 2013 vilket motsvarar en ökning med sju procent. Antal utrikespassagerare ökade med sju procent och antal inrikespassagerare med tre procent. Under årets tio första månader har över 28 miljoner passagerare flugit till eller från någon av Swedavias flygplatser vilket motsvarar en ökning med fyra procent jämfört med samma period 2012. Räknat i antal passagerare blir siffran lite mer imponerande, knappt en miljon fler. - Ökningen av antalet resenärer vid våra flygplatser är nästan dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet. Dessutom stärks också utbudet av destinationer utanför Europa och alltfler reser gentemot långväga destinationer, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

More from BusinessClass.com