SJ övervägar att stoppa biljettförsäljning på tågen

17. Feb 2012
by BusinessClass

Enligt Göteborgs-Posten överväger SJ att sluta med all biljettförsäljning ombord på sina tåg. Istället kommer passagerarna få betala både biljett och en administrativ avgift i efterhand. Anledningen till förslaget sägs vara att SJs personal ofta hamnar i hotfulla situationer när de möter passagerare utan biljett. Dock är SJs egen personal och fackföreningarna kritiska till förslaget.

More from BusinessClass.com