SAS gör miljardvinst för perioden maj-juli 2013

4. Sep 2013
by Martin Björnström

SAS börskurs fortsätter stiga kraftigt efter att bolaget visar miljardvinst för senaste kvartalet som sträcker sig från maj till juli. Just nu har kursen ökat över 8% idag och 85% sedan årsskiftet.

Omsättningen var i stort sett oförändrat mot förra året trots att trafiken ökade med 5,6% vilket tyder på ytterligare prispress i branschen. Resultatet före skatt var 1 120 MSEK mot 726 MSEK samma kvartal förra året. SAS VD och koncernchef Rickard Gustafson skriver i rapporten:

"Det är glädjande att effekterna av vår kraftfulla och genomgripande omstrukturering har förväntad effekt och SAS går stärkt ur tredje kvartalet med ett positivt resultat före skatt på 1 120 MSEK"

More from BusinessClass.com