Rekordlåg nivå på överbokningar och skadade väskor i USA

16. Feb 2012
by BusinessClass

USAs Department of Transportation har publicerat en rapport hur det ser ut med pålitligheten bland de amerikanska flygbolagen och siffrorna för 2011 är de bästa sedan mätningarna började år 1988. Antal skadade eller försenade väskor låg på 3,39 per 1000 passagerare vilket är den bästa siffran sedan mätningarna började år 1988. År 2010 var siffran 3,51. Antal passagerare som nekats ombordstigning (exempelvis pga överbokning) är också rekordlåg. Siffran ligger på 0,81 per 10.000 passagerare vilket är lägsta siffran sedan mätningarna startade år 1995. År 2010 låg siffran på 1,09. Antal kundklagomål ligger dock på en stadig nivå. 7465 st kom in år 2011 även om antal klagomål per 100.000 passagerare gick ner något från 2010. Lägst antal klagomål fick Southwest Airlines (0,32 klagomål per 100.000 passagerare) och högst fick United Airlines (2,21 klagomål per 100.000 passagerare). On-time performance låg på 80%. December var bästa månaden med 84,4%. Verkar som amerikanarna mitt i allt kaos faktiskt fått hyfsad ordning på saker och ting.

More from BusinessClass.com
Airline Review
Review of Emirates First Class

While most airlines are reducing their First Class footprint, Emirates is actively investing more and more in its own First Class offerings...

Hotel Review
Review of Four Seasons Hotel Hong Kong

Hong Kong boasts some of the finest hotels in the world and they do not come any better than the Four Seasons Hotel, Hong Kong. Ask any...

City Guide to Hong Kong
Hong Kong Travel Guide

Asia’s most glamorous city and a global financial hub, Hong Kong is also steeped in traditional cultural roots, where bewitching...