Ny Diamantnivå och loungetillgång för silvermedlemmar - vi sammanfattar nya SAS EuroBonus 2.0

3. Feb 2014
by Jacob

Den 1 april är det premiär för vad som informellt fått namnet EuroBonus 2.0, en ordentlig uppfräschning av SAS lojalitetsprogram som idag har 3,2 miljoner medlemmar. En nyhet är att en helt ny medlemsnivå införs ovanför guld kallad EuroBonus Diamond samt att en ny app lanseras som gör det möjligt att gratis ringa till andra EuroBonusmedlemmar. Även medlemmar på guld- och framförallt silvernivå har en del nyheter att se fram emot.

EuroBonus Diamond

Den som samlar ihop mer än 100.000 baspoäng eller gör 100 enkelresor med SAS under sitt kvalificeringsår kommer från 1 april uppgraderas till en helt ny medlemsnivå - EuroBonus Diamond. En nivå som ger en rad nya förmåner utöver de som ingår på guldnivå. Den kanske viktigaste förmånen för Diamondmedlemmar är förbättrad tillgång på bonusplatser som ska göra det enklare att nyttja poäng till bonusresor och inte minst på långlinjer där det ibland kan vara mycket svårt att finna tillgänglighet. Tanken är att så länge det finns platser kvar på flyget ska man kunna boka en bonusresa på flygningen till ett fast pris. Dessutom förfaller inte poängen så länge man är Diamond, de har obegränsad giltighet fram till den dag man flyttas till en lägre medlemsnivå då ordinarie giltighetstid börjar gälla. Varje Diamondmedlem får även ett guldkort att ge till valfri person, exempelvis till sin partner, som ger personen guldstatus oavsett hur mycket eller hur lite personen reser.

Den nya Diamondnivån introduceras formellt 1 april men EuroBonus kommer till en viss del även titta retroaktivt, framförallt handlar det om medlemmar med en kvalificeringsperiod som startade 1 februari 2013 eller senare och som under denna period uppnådde någon av kvalificeringskraven för Diamond, även om poängsaldot hunnit nollställas innan 1 april 2014. Inledningsvis kommer Diamond för övrigt inte ha eget prefix (EBD) utan använder istället guldprefixet EBG under en övergångsperiod. Detta för att säkerställa att guldförmånerna fortsatt fungerar, inte minst vid resa med andra Star Alliance-flygbolag. Det nya EBD-prefixet väntas vara på plats på korten och i alla system under andra kvartalet 2015.

Nyheter för EuroBonus Silver och Gold

Det är kanske främst för silvermedlemmar som det kommer ett flertal nyheter. Under en dryg månad runt jul och nyår samt under juli och augusti får alla silvermedlemmar tillgång till SAS businesslounger, såväl i Skandinavien som i övriga världen. Förmånen gäller dock enbart SAS egna businesslounger, alltså inte lounger som drivs av andra flygbolag eller av tredjepartsbolag. Under samma period får silvermedlemmar även tillgång till fast track genom säkerhetskontrollen på de flygplatser i Skandinavien där SAS har egen fast track-kanal. Dessutom förändras kvalificeringsreglerna, fortsatt gäller 20.000 baspoäng för att uppnå silver, däremot sänks kraven om man väljer att kvalificera sig med enkelresor, från dagens 20 till enbart 10 flygningar (5 t/r-resor) med SAS under ett kvalificeringsår. Guldnivån är kanske den nivå som förändras minst. Fortsatt gäller alla guldförmåner som businessincheckning, fast track, lounge samt 24 timmar telefonsupport. Det som däremot tillkommer är en ökning i bagagereglerna, från en extra incheckad väska till två incheckade väskor, utöver det bagage som ingår i biljettreglerna. Varje guldmedlem får även ett silverkort att ge till valfri person. Guldmedlemmar får också, precis som Diamondmedlemmar, större möjlighet att boka bonusresor med grundtanken att det ska gå att boka en bonusbiljett till ett fast pris så länge det finns platser kvar på planet. Till skillnad från Diamond gäller detta dock endast på Europalinjer, Diamond har motsvarande förmån även på långlinjerna.

Det kommer bli marginellt svårare att uppnå guldstatus. Kvalificeringskraven är förvisso oförändrade (50.000 baspoäng eller 50 enkelresor) men däremot försvinner de 15% extra baspoäng man idag får som silvermedlem vid resa med SAS. Detta gör att en silvermedlem som satsar på kvalificering till guld genom poängintjäning och som flyger mycket med SAS måste flyga mer än tidigare.

EuroBonus Connect - Ring och chatta gratis

I samband med lanseringen av EuroBonus 2.0 lanseras även en ny app som gör det möjligt att gratis ringa och skicka meddelanden till andra EuroBonusmedlemmar, oavsett medlemsnivå. Det enda som krävs är att man laddar ner appen och att den man vill ringa också har appen istallerad. Ytterligare funktionalitet är dock inplanerad, vi kommer berätta mer om denna tjänst i en separat artikel.

Andra nyheter

Även de fysiska korten har fått sig en uppfräschning med en helt ny design med en något mjukare framtoning än tidigare. Det nya Diamondkortet får en svart design med en svart logga medan ingångsnivån bytt från en grå design till en lite fräschare ljusblå design. Dessutom har namnet på ingångsnivån förändrats, det som tidigare kallades EuroBonus Bas/Basic kallas nu kort och gott "Member".

SAS koncerndirektör Sales & Marketing Eivind Roald (som BusinessClass

intervjuade i slutet av 2013

) sammanfattar förändringarna så här: – Detta är ett stort och viktigt steg för SAS. Historiskt har man belönat lojalitet från våra kunder med att ge poäng som premie. I framtiden ska våra medlemmar förvänta sig lojalitet från SAS och få ett mervärde som är unikt. EuroBonus-medlemmarna ska uppleva att det får ett mervärde både före, under och efter resan, Alla nyheter och förändringar kommer börja gälla 1 april 2014 men det kan vara värt att notera att det ännu återstår två månader innan lanseringen och att många detaljer ännu inte är helt klara. EuroBonus kommer även lansera en särskild EuroBonus 2.0-sida där man kommer kunna läsa mer om alla nyheter. Givetvis kommer även vi på BusinessClass följa med och informera om eventuella förändringar.

More from BusinessClass.com