Norwegian lanserar nya linjer från Tromsø, Evenes och Molde till Alicante

7. Dec 2012
by BusinessClass

Norwegian fortsätter att satsa på regionerna och lanserar i samband med sommartidtabellen 2013 tre nya linjer till Alicante. Linjerna går från Tromsø, Evenes och Molde och kommer trafikeras under perioden mars till oktober. Linjen Tromsø-Alicante kommer trafikeras en gång i veckan på måndagar med start 1 april. Linjen Evenes-Alicante kommer trafikeras en dag per vecka på tisdagar från 2 april och linjen mellan Molde och Alicante trafikeras en dag per vecka på söndagar med trafikstart 31 mars. Samtliga linjer trafikeras fram till 26 oktober.

More from BusinessClass.com