Nextjet lägger ner Östersund-Stockholm Bromma

23. May 2012
by BusinessClass

Vid månadsskiftet maj-juni lägger Nextjet ner linjen mellan Östersund och Bromma. Anledningen uppges vara dålig lönsamhet på Östersund, speciellt då Nextjet förlorade regionsavtalet på Östersund-Umeå/Luleå i kombination med att det stora passagerarunderlaget är säsongsbetonat. Man skulle kunna gissa att linjen även läggs ner för att frigöra flygplan och resurser att använda på andra mer lönsamma linjer som Skyways lämnat efter sig. SAS blir nu ensam aktör på linjen Stockholm-Östersund.

More from BusinessClass.com