IATA lanserar en plattform för att dela data om turbulens

20. Dec 2018
by BusinessClass

International Air Transport Association (IATA) har lanserat plattformen Turbulence Aware som gör det möjligt för flygbolag att undvika områden med turbulens när de taktiskt planerar sina flygningar. Turbulence Aware förbättrar flygbolagens möjligheter att prognostisera och undvika turbulens genom att dela data i realtid om aktuell turbulens mellan deltagande flygbolag. I dagsläget så förlitar sig bolagen på rapporter från piloter och väderprognoser för att undvika störningar orsakade av turbulens. Dessa verktyg, ändå effektiva, har sina brister på grund av den fragmenterade datainsamlingen, inkonsekvent beskrivning och kvalitet och bristande geografisk precision samt subjektivitet i observationerna. Exempelvis, det finns ingen standardiserad gradering av turbulens annat än lätt, moderat och svår, vilket gör att bedömningen blir väldigt subjektiv och beroende på flygplanstyp och storlek och piloternas erfarenhet. Turbulence Aware gör det möjligt att förbättra flygindustrins möjligheter att samla in relevant data från deltagande flygbolag följt av en rigorös kvalitetskontroll. Efter insamlingen och kontrollen konsolideras det till en databas med anonymiserat och objektivt data. Data ur Turbulence Aware kan användas direkt när det matas in i flygbolagens egna system för att planera flygningar och varna ombord för turbulens. Resultatet är världens första globala system som kan presentera objektivt data om turbulens i realtid för piloter och andra som inom flygbolagen som använder denna typ av information i sitt dagliga arbete. ”Turbulence Aware är ett exempel på digitalisering som transformerar flygindustrin. Flygindustrin har alltid samarbetat vad gäller säkerhet, dess högsta prioritet. Nu gör Big Data entré och visar på vilka fördelar för resenärerna när vi kan bättre förutse turbulens och göra flygresorna inte bara säkrare utan även mer bekväma. ” säger Alexandre de Juniac, IATAs VD och generalsekreterare i ett pressmeddelande. Utmaningen att kunna hantera turbulens kommer bli större i och med att klimatförändringarna påverkar vädermönster i större och mer negativ utsträckning. Detta påverkar säkerheten och effektiviteten för flyget. Turbulens är den främsta orsaken till skadade passagerare och besättningar i olyckor med icke dödlig utgång (enligt amerikanska FAA, Federal Aviation Administration). När vi går mot säkrare prognoser för turbulens med bättre data tillgängligt för alla flyghöjder, kan piloterna ta bättre beslut rörande val av flyghöjd med mindre orolig luft. Att flyga på en höjd med mindre turbulens är också mer effektivt och minskar bränsleförbrukningen.  

More from BusinessClass.com