Helsingfors Vanda flygplats får tågtrafik

16. Oct 2012
by BusinessClass

I slutet på oktober påbörjas byggandet av Ringbanan som innebär att Helsingfors flygplats i Vanda får tågtrafik till centrala Helsingfors. Byggandet kommer ske 30-40 meter under landningsbanorna och väntas vara klart i slutet på 2014, det kommer dock inte bli någon påverkan för varken flygresenärer eller lokalbefolkning. Ringbanan väntas kunna tas i bruk under sommaren 2015.