Ett innovativt företag med en annorlunda affärsidé - Vi möter Martin Gauss, VD i Air Baltic

19. Sep 2014
by Jacob

Innovation och kreativitet, en bra business class och en "no frills"-ekonomiklass utan förmåner, och ovanpå det en svårslagen blandning av samarbetande flygbolag. Vi möter Martin Gauss, VD i lettiska Air Baltic, som driver ett flygbolag som inte liknar något annat inom Europa.

Vi möts i Martin Gauss kontor med en fantastisk utsikt över Rigas flygplats, terminalen och landningsbanan genom stora panoramafönster. Air Baltics huvudkontor ligger i terminalbyggnaden på Rigas flygplats, en våning ovanför avgångshallen. Det börjar visserligen bli väldigt trångt i lokalerna och det finns planer på att flytta till en annan byggnad på flygplatsområdet, men trots trångboddheten är många glada att vara så nära verksamheten. Martin Gauss, som för övrigt själv är utbildad pilot, har bokstavligen koll på konkurrenterna från sitt skrivbord. Medan vi pratar pekar han ut olika byggnader, projekt, flygbolag och flygplanstyper genom fönstret.

En annorlunda affärsidé

Vi börjar med att fråga Martin Gauss om den udda affärsidén Air Baltc har med å ena sidan en business class som är ganska bra för att vara i norra Europa och å andra sidan en ekonomiklass som är no-frills, man måste betala för allt. Varför har Air Baltic valt denna, och fungerar det? - Vi har en flygplats vi jobbar med, Riga, där vi är i särklass störst med en marknadsandel på 60 procent. Skulle vi inte erbjuda ordentlig business class skulle vi tappa en viktig del av den marknad vi dominerar. Samtidigt är Lettland ett litet land och Riga är inte den rikaste staden i Europa, då måste man kunna erbjuda en bra och attraktiv produkt för priskänsliga kunder. Annars skulle vi tappa även dessa resenärer till exempelvis lågprisbolagen. Resultatet är den modell vi har idag.

Martin Gauss medger att modellen troligtvis inte skulle fungera i så många andra marknader och i synnerhet inte i marknader med större konkurrens. Han tror inte heller att affärsidén kommer vara för evigt och framförallt handlar det om att det finns en bortre gräns på hur mycket man kan expandera med modellen. När det gäller businessegmentet ser han framförallt en stark konkurrent och det är Lufthansa. Han berättar att de direkt ser ett tapp av kunder till Lufthansa när de inte erbjuder en businessprodukt som kunderna önskar och dessutom till ett vettigt pris.

Problemen i Östeuropa, och hur ser framtiden ut?

Flexibiliteten är ett återkommande tema i samtalet, möjligheterna att kunna anpassa verksamheten när det behövs. Air Baltic har exempelvis drabbats hårt av krisen i östra Europa och har tvingats dra in ett antal linjer till området runt Ukraina. Nu växlar man om till andra linjer, under hösten öppnas exempelvis en ny linje mellan Tallinn och Paris. Han ser fördelar av att ha en flotta som bland annat består av turbopropflygplan med ett mindre antal stolar. Detta möjliggör att Air Baltic kan hålla hög turtäthet på många av de destinationer de trafikerar och att de kan vara mycket flexibla i valet av destinationer. Han pekar ut genom fönstret på den Boeing 737-800 från Norwegian som precis ska lämna gaten och förklarar hur de tänker. - Norwegian flyger förvisso med moderna jetflygplan, men det där flygplanet har 180 stolar som ska fyllas på varje avgång, det är inte enkelt. Vi flyger med Dash-8 och kan istället flyga tre gånger per dag till Oslo. Vi vet att turtätheten och flexibiliteten är något som inte minst affärsresenärer sätter högt värde på. På Rigas flygplats byggs just nu även en ny terminalbyggnad som ska kopplas ihop med den existerande byggnaden som en ny pir. Idag finns endast grunden klar men på flygplatsen väntar man att den ska vara i bruk inom några månader. I framtiden ser Martin Gauss gärna en expansion med fler linjer, det finns exempelvis en del direktlinjer som idag trafikeras av lågprisbolag som skulle kunna vara intressanta för Air Baltic. Han ser också möjligheten att öppna linjer från andra flygplatser än Riga, exempelvis från Tallinn och Vilnius. Men att öppna fler baser är inte aktuellt, "det innebär bara en massa dyr administration". Långlinjer skulle också kunna vara intressant, men i så fall med hjälp av partners. För att kunna göra det själv måste man ha en stor och stark hemmamarknad, och det har inte Air Baltic. För den närmsta tiden handlar det annars om att få kontroll på krisen i Östeuropa och Ryssland och planera för sommartidtabellen nästa år.

Bombardier CS-300

Under 2015 får Air Baltic leverans av sitt första flygplan av typen Bombardier CS-300 som i första hand ska ersätta dagens Boeing 737 och Boeing 757-flygplan. Martin Gauss berättar att flygplanet är billigare att flyga med än t.ex. en Boeing 737 samtidigt som det erbjuder bättre passagerarkomfort. Ombord kommer det finnas en 2-3-konfiguration vilket innebär lite bättre komfort än nuvarande flygplanstyper som har 3-3 i konfiguration. Toaletten är även annorlunda, och har plats för en rullstol. Air Baltic har beställt 13 CS-300 i en konfiguration med 148 stolar ombord. Möjligheterna finns dock att konfigurera planet annorlunda, exempelvis med riktiga businesstolar längst fram, förutsatt att det finns destinationer där dessa skulle gå att sälja.

Air Baltic Bombardier CS300

Samarbeten och partnerskap, och är det aktuellt med allians?

Även inom området samarbeten och partnerskap skiljer sig Air Baltic ganska stort från många andra flygbolag. Air Baltic har totalt 18 codesharepartners där de i samtliga fall fungerar som "operating carrier". Det innebär att det är Air Baltic som praktiskt sköter flygningarna medan det samarbetande bolaget hjälper till att sälja biljetter och knyta flygningarna till sina egna linjenät. Detta kanske i sig inte låter så märkvärdigt, det intressanta är att det är ett envägssamarbete, det finns inte ett flygbolag som i motsatt riktning flyger till Riga för att samtidigt erbjuda anslutningar till Air Baltics linjenät. De enda två nätverksflygbolag som idag flyger till Riga är Lufthansa och Finnair, och ingen har samarbete med Air Baltic. Att gå med i en allians är följaktligen ingen alternativ för Martin Gauss som verksamheten ser ut idag. - Vi har exempelvis ett gott samarbete med SAS i Star Alliance, vi samarbetar med Air France, KLM och Czech Airlines i Skyteam och vi samarbetar med Air Berlin och British Airways i One World. Skulle vi välja en allians skulle vi troligtvis tappa en stor del av de övriga partnerskapen, det skulle bara vara dumt. Det har varit mycket spekulationer om ett eventuellt samgående med Etihad, men det är inget Martin Gauss funderar över i nuläget. Men ett samarbete med Etihad finns, och det kommer fortsätta, dock utan en direktlinje mellan Riga och Abu Dhabi i år. De kunde inte finna ett passande flygplan och kunde inte få förra årets leasade flygplan lika billigt detta år. Denna vinter hänvisar de till anslutningar via någon Europeisk hubb till Abu Dhabi.

Air Baltics roll i Skandinavien

För Air Baltic är Skandinavien en av de viktigaste marknaderna och så kommer det även fortsätta vara. Dock är Tyskland den starkaste marknaden just nu. Vi frågar hur han tänker kring destinationer i framtiden. - Vår framtid blir att koppla samman destinationer med transfermodellen som framförallt lågprisbolagen inte är intresserade av att flyga direkt, det är vad vi gör idag. Men vi kommer delvis skifta fokus på att flyga mer direkt, det är där man tjänar mycket pengar. Några potentiella nya destinationer i Skandinavien vill Martin Gauss inte avslöja men han nämner att det finns en lista. För några år sedan satsade man stort på Finland med ett antal linjer till Riga, detta fungerade dock inte på grund av bristande lönsamhet och man valde att lägga ner dessa. Gauss kan tänka sig att återöppna några av linjerna men poängterar att det måste finnas en mening med destinationerna. Samma sak gäller för svenska städer där han för övrigt berättar att det finns två nya destinationer som faktiskt kan komma nästa år. I övrigt finns det ett antal icke-nordiska städer som står högre upp på listan. Relationen med SAS beskriver han som god och SAS ser han som Air Baltics bästa och starkaste partner. Air Baltic hjälper framförallt till att knyta passagerare till SAS långlinjer. Finnair ser han mer som en konkurrent, men även med en potential. - Vi har en liten hubb, Finnair har en stor hubb. De fokuserar mer på långlinjer så egentligen skulle Finnair vara ett bra komplement till Air Baltic. De gör sin sak och har mycket transfertrafik till Asien. Jag vet faktiskt inte varför detta aldrig testats.

Premiummarknaden, finns det en framtid för business class?

Martin Gauss är övertygad om att det finns en marknad för business class och han ser en efterfrågan. Han anser att det handlar mindre om komforten ombord och att kunna få ett glas champagne men mer om allt runtomkring, hela konceptet, och i synnerhet på kortare linjer. Allt från bra lounger till god bokningsservice, flexibilitet, och möjlighet att gå på och av först. Det finns i nuläget inga planer på att plocka bort business class och mycket beror på de samarbeten som finns med flera andra fullservicebolag. Man har även inom Air Baltic gjort en kalkyl på detta. Martin Gauss nämner att det för övrigt finns tydligt angivet hur kabinpersonalen ska tilltala folk i business class, något man vill ska efterlikna det bemötande man får på långlinjer. Man har nyligen även infört lokala magasin och tidningar ombord, inklusive engelskspråkiga Times. På längre flygningar som trafikeras av jetplan finns även Nespresso att beställa i business class.

Kreativitet och innovation

Kreativitet och innovation har varit två ledord inom företag i många år. Resenärer har exempelvis kunnat beställa rosor ombord, köpa en resväska med gratis incheckat bagage i ekonomiklass under ett år, och den kanske mest intressanta idén, möjligheten att köpa en bil ombord. Är det verkligen någon vits att lägga tid och resurser på detta? - De innovativa delarna fungerar väl kanske inte alltid, men vi bränner inte pengar. Kombinerar man PR-effekten med businesseffekten fyller det absolut en funktion. Vi gör det för att testa och få PR, vi kommer fortsätta med detta och uppmuntrar folk i organisationen att vara innovativa. Martin Gauss berättar att en handfull "Air Baltic Cars" såldes samt ytterligare några optionsrätter på 50 euro som aldrig löstes in. Så någon kioskvältare handlar det inte om. En av bilarna har han för övrigt själv.

Air Baltic Car Just nu satsar man annars på ett "prediction marketing system" för företaget där man helt enkelt lägger in olika frågor i systemet som de anställda får gambla på. Det kan exempelvis vara "Kommer vi ha 1000 passagerare på Air Baltics flygbussar i september?" eller "Vi funderar på att öppna en linje till Bergen tre gånger per dag, är det vettigt?". På så sätt får man in viktig input från personal som annars inte skulle varit varit med i beslutsfattandet samtidigt som personalen känner sig involverade. Och det ger en helt annan trovärdighet i de business case som drivs. Han berättar att den innovativa atmosfären är viktig i Air Baltic och att många anställda identifierar sig med den, men så klart kan detta komma att förändras i framtiden. - Vi har många människor i företaget med många idéer och vi får många utmärkelser för vårt innovativa arbete. Det vinner alla på, avslutar Martin Gauss.

Martin Gauss med Riga flygplats i bakgrunden

More from BusinessClass.com