En första titt på Lufthansas nya säte i affärsklass

13. Apr 2018
by BusinessClass

Lufthansa har aviserat ett nytt säte i affärsklass som kommer bli standard på sin flotta av A320 maskiner.

Detta nya säte kommer installeras på de A320 maskiner som börjar levereras 2019, så bli inte helt exalterad än. Faktum är, det är egentligen samma säte som i ekonomiklass. Detta är en vanlig praxis i branschen för korta rutter inom Europa.

  Sätet kommer installeras på Lufthansas, Swiss och Austrians flottor för kort- och medeldistans linjer. Den enda egentliga skillnaden mellan sätena i affärs- och ekonomiklass är att sätet i affärsklass kan lutas upp till 26 grader bakåt, medan sätet i ekonomiklass är fixerat till 20 grader. Dessutom kommer det i affärsklasskabinen tillämpas s.k. ”seat block”, med mittensätet tomt för att ge passagerarna mer avskildhet

Sätet har en ergonomisk funktion som fördelar trycket och en strukturerad klädsel för att ge en ökad komfort. Den slimmade konstruktionen av ryggstödet ger ytterligare utrymme mellan raderna. Dock är radavståndet och bredden på sätet uppgifter som ännu inte är tillgängliga. Målsättningen i utvecklandet av det nya sätet har varit att minska vikt och underhållskostnader. Efter flera preliminära möten, tester och kvalitetsuppföljningar så föll valet på den italienska tillverkaren Geven, som fick kontraktet att tillverka de nya sätena.  

More from BusinessClass.com