Emirates har tredubblat passagerarna på linjen Stockholm-Dubai under första året

16. Sep 2014
by Jacob

Ett drygt år har gått sedan Emirates den 4 september 2013 startade sin nya linje mellan Stockholm och Dubai. Enligt Björn Ekegren, chef för Emirates i Sverige och Finland, har trafiken under första året tredubblats. Totalt 180.000 passagerare har rest mellan Stockholm och Dubai varav den största ökningen är i antalet privatresenärer, turismen står för nästan 80 procent av ökningen. Dock har även antal affärsresenärer ökat på sträckan. - Vårt första år har varit mycket framgångsrikt, vi har uppnått våra mål och routen fyller en viktig funktion för både turismen och affärer med Mellanöstern, förklarar Björn Ekegren. Ungefär 40 procent av besökarna stannar i Dubai medan 60 procent fortsätter till andra destinationer. Av passagerarna är 78 procent av resenärerna privatresenärer och resten reser i affärer. Av privatresenärerna 63 procent turister och 34 procent besöker vänner och släkt. 

62 procent av affärsresenärerna flyger till Dubai i möten, 11 procent arbetspendlar och lika många flyger till Dubai för konferens och mässor.

Enligt Torborg Chetkovitch, koncernchef på Swedavia, har den nya linjen även haft effekt för Stockholm.

- Emirates nya linje har haft en positiv effekt på Stockholms inkommande turism. Ett tydligt exempel är att antalet kommersiella övernattningar av besökare från Indien har ökat med 58 procent första halvåret i år, och det kan vi direkt koppla till Emirates nya verksamhet här. Med Emirates flyglinje har trafiken till Förenade Emiraten tredubblats, vilket är en fantastisk prestation.

More from BusinessClass.com