Den kommer ha fem gater på norra sidan för mindre flygplan och tre för större maskiner på den södra sidan. Gaterna på södra sidan kan också användas sex mindre flygplan. Ytterligare två gater kommer byggas till den södra sidan i ett senare stadium.

Ytan på 55 000 kvadratmeter motsvarar ytan av elva fotbollsplaner. Det kommer också bli den av pirerna på Amsterdam Airport Schiphol som kommer vara den mest miljövänliga då den byggs i naturliga material, isolerande glasväggar, återanvänd plast och murbrukskakel med marmor.

Piren kommer också ha solpaneler med en yta på ca 5 000 kvadratmeter och uppsamlat regnvatten kommer användas för att spola toaletterna.