Berlin till Peking på 24 timmar - med tåg

17. Nov 2013
by BusinessClass

Det låter kanske lite bra för att vara sant, men delar höghastighetsjärnvägen har precis börjat byggas och Sverige får en viktig del i projektet uppger tidningen Byggvärlden. Tåget kommer gå genom Kazakhstan, från huvudstaden Astana i norr ner till Kaspiska Havet i söder vid ryska gränsen, och med en medelhastighet på 250 km/timmen kommer tåget klara av den 600 mil långa sträckan mellan Berlin och Peking på 24 timmar. Sträckan genom Kazakhstan väntas vara klar redan 2017 och förhoppningen är att hela järnvägssträckan från Europa ska vara i bruk till år 2020. Den största utmaningen handlar inte om tekniken, järnvägssträckningen är tvärtom relativt enkel att bygga med beprövad teknik och nyligen var en grupp svenska järnvägsexperter från bl.a. Grontmij och Ramböll i Kazakhstan för att bidra med ytterligare kunskap och erfarenhet. Den största utmaningen handlar istället om attityden hos lokalbefolkningen som långt ifrån alltid är positiv till projektet. Om helt projektet verkligen byggs sin helhet och om tidsramen i så fall håller återstår att se, men om järnvägen kommer på plats kommer den garanterat påverka resandet mellan Europa och Asien och bli en seriös konkurrent till flyget.

More from BusinessClass.com