Arlanda flygplats har vunnit pris för sin bränslehantering

14. Apr 2013
by BusinessClass

En gång i tiden transporterades flygbränslet till Arlanda med lastbil, med Arlandas nuvarande trafik innebär det 50 lastbilar per dag för att täcka behovet. Sedan förändrade Arlanda sin logistik och gick över till tåg vilket innebar bättre trafiksäkerhet, miljöbesparingar och minskade trängsel- och bullernivåer.

Nu har personalen på Arlanda vunnit priset "Årets Lyft" som delas ut till företag som utfört intelligenta transportlösningar inom godstrafik. Övergången till järnväg med två tåg per dag till bränsleanläggningen i Brista ger ett minskat utsläpp av CO2 med 2500 ton per år.

More from BusinessClass.com