Arlanda flygplats får fler laddstolpar

19. Mar 2013
by BusinessClass

I början på sommaren 2012 invigdes de första laddstolparna för elbilar på Arlanda flygplats vid terminal 5. Satsningen har gett bra resultat och nu utökar flygplatsen med ytterligare laddstolpar.

Vid långtidsparkering Beta har 20 stolpar satts upp, vid terminal 5 har de ursprungliga sex stolparna utökats till tolv, och vid taxiuppställningsplatsen finns ytterligare tio stolpar. Satsningen är ett led i flygplatsens arbete med att begränsa mängden koldioxidutsläpp. Laddningen är kostnadsfri och ger dessutom gratis parkering.

More from BusinessClass.com