Veolia ute till försäljning

21. Feb 2013
by Palazzi

Tysk media uppger att den franska transportkoncernen Veolia planerar att avyttra flertalet av sina underdivisioner. Veolia bedriver persontrafik i nästan alla Europeiska länder, men har sedan tidigare sålt dotterbolagen i Norge och Danmark. Nu planerar Veolia en försäljning även av den svenska och finländska verksamheten, vilket innebär att de helt släpper greppet om Skandinavien.

Även verksamheterna i Tyskland, Belgien och Holland ska vara aktuella för försäljning. Veolia vann bara för några dagar sedan upphandlingar om persontrafik i Småland, på bland annat den välkända Krösatågslinjen. Uppgifter om försäljning (på tyska):

Käufer für Veolia Verkehr gesucht

Upphandling av småländsk tågtrafik:

Veolia Transport vann upphandling | Järnvägsnyheter.se

More from BusinessClass.com