Det blir ny snabbtågslinje mellan Turin och Lyon

18. Feb 2013
by Palazzi

Den 6:e Februari 2013 enades slutligen den franska och italienska regeringen om att byggnationen av den nya järnvägssträckningen mellan Turin och Lyon ska inledas, och det redan i år. Projektet presenterades för allmänheten redan för 22 år sedan och har sannerligen inte varit okontroversiellt.

På den franska sidan har kritiken främst kommit från närboende, medan det sedan länge skuldtyngda Italien varit kritiska mot det ekonomiska i satsningen. Den s.k Italienska NO TAV-rörelsen har kämpat stenhårt för att stoppa projektet, men tvingas nu ge upp hoppet. Förslaget blev en budgetkompromiss där tågen kommer kunna färdas i maximalt 220km/h, vilket ändå kommer reducera restiden mellan Milano-Paris till 4h, från dagens 7. Projektet finansieras till 60% av Frankrike & 40% av Italien, där den franska delen till 22% är understödd av privata finansiärer. Den Italienska kostnaden beräknas hamna i regionen av 20miljarder SEK. Alla kostnader sker samtidigt som man medfinansierar Alptranit i Schweiz, Gotthard mot Österrike och bygger nya höghastighetslinjer inrikes. Totala kostnader för järnvägsinvesteringar t.o.m 2020 är över 110 miljarder (ungefär det dubbla av Sverige investeringar). Trots att Italien är ett betydligt folkrikare land än Sverige kan man förstå frustrationen hos de Italienare som idag saknar inkomst - faktum kvarstår dock att Italien leder Europas järnvägssatsningar framåt.

More from BusinessClass.com