Det blir ny snabbtågslinje mellan Turin och Lyon

18. Feb 2013
by Palazzi

Den 6:e Februari 2013 enades slutligen den franska och italienska regeringen om att byggnationen av den nya järnvägssträckningen mellan Turin och Lyon ska inledas, och det redan i år. Projektet presenterades för allmänheten redan för 22 år sedan och har sannerligen inte varit okontroversiellt.

På den franska sidan har kritiken främst kommit från närboende, medan det sedan länge skuldtyngda Italien varit kritiska mot det ekonomiska i satsningen. Den s.k Italienska NO TAV-rörelsen har kämpat stenhårt för att stoppa projektet, men tvingas nu ge upp hoppet. Förslaget blev en budgetkompromiss där tågen kommer kunna färdas i maximalt 220km/h, vilket ändå kommer reducera restiden mellan Milano-Paris till 4h, från dagens 7. Projektet finansieras till 60% av Frankrike & 40% av Italien, där den franska delen till 22% är understödd av privata finansiärer. Den Italienska kostnaden beräknas hamna i regionen av 20miljarder SEK. Alla kostnader sker samtidigt som man medfinansierar Alptranit i Schweiz, Gotthard mot Österrike och bygger nya höghastighetslinjer inrikes. Totala kostnader för järnvägsinvesteringar t.o.m 2020 är över 110 miljarder (ungefär det dubbla av Sverige investeringar). Trots att Italien är ett betydligt folkrikare land än Sverige kan man förstå frustrationen hos de Italienare som idag saknar inkomst - faktum kvarstår dock att Italien leder Europas järnvägssatsningar framåt.

More from BusinessClass.com
Airline Review
Review of SWISS First Class

Swiss International Air Lines (SWISS), the flag carrier of Switzerland, is the only major airline in the world offering First Class on all...

Hotel Review
Review of 45 Park Lane - Dorchester Collection

When it comes to contemporary boutique hotels in Mayfair, look no further than 45 Park Lane. This property sits just a few metres from its...

Airline New
"Flight mode" set to disappear in Europe

Staying ‘unconnected’ and having to pay for slow, costly airline Wi-Fi services is due to be overturned in the European Union.The European...