Kristianstad kan få tillbaka sin flygtrafik

3. Jul 2012
by BusinessClass

Förhandlingarna är i full gång för att återfå reguljär flygtrafik mellan Kristianstad och Stockholm. Det flygbolag som står på farstun är Jönköpingsbaserade Flyglinjen Vätterbygden AB som är intresserade av att återuppta linjen, med lite tur redan efter sommaren.

En förutsättning för att linjen ska lyckas är dock att regionen marknadsförs bättre, någon som det lokala näringslivet är överens om. Slutgiltigt beslut om linjen väntas komma redan på fredag, förhoppningen är att linjen i så fall ska vara igång i mitten på augusti efter sommarsemestern. Även Nextjet har tidigare visat intresse av att starta linjen men har krävt garantier som bedömts som orimliga.

More from BusinessClass.com