SAS återinför poängintjäning på norska inrikeslinjer

22. May 2013
by BusinessClass

Sedan år 2002 har det varit förbjudet att tjäna bonuspoäng på inrikesflyg i Norge, beslutet togs för att främja konkurrensen på inrikesmarknaden men har varit kontroversiellt och debatterat. Nu har de norska myndigheterna tagit ett steg tillbaka, sedan 21 maj har det ånyo blivit möjligt att tjäna Eurobonuspoäng vid resa med SAS eller Wideroe inrikes i Norge.

Anledningen till upphävandet av det 11 år gamla beslutet är att flygmarknaden idag ser helt annorlunda ut än det gjorde år 2002. Konkurrensen är hårdare än någonsin och ett bonusprogram som Eurobonus anses inte utgöra samma hot som det gjorde för några år sedan. Rent praktiskt innebär det att poängintjäning återinförs på alla SAS och Wideroe flygningar inom Norge och det påverkar givetvis även bonusprogram hos andra flygbolag som samarbetar med SAS. Poängen tillgodoräknas både till uppgradering till högre statusnivå samt för användning i utbyte mot bonusresor eller andra produkter och tjänster.

More from BusinessClass.com