- Vi skal satse på interkontinentale ruter

25. Feb 2015
by Dag Christian Holm

Denne uken ble det klart at Jasper Spruit (39) er ansatt som ny trafikkdirektør i Avinor. Spruit får et helthetlig ansvar for Avinors nasjonale og internasjonale satsing på ruteutvikling. Spruit kommer fra jobben som Aviation Marketing Director i Amsterdam Airport Schiphol og begynner i juni. – Spruit er ansatt for å bidra til å realisere Avinors ambisjoner om å utvikle et av Europas beste nasjonale og internasjonale rutetilbud, samt posisjonere Oslo Lufthavn som en foretrukket flyplass for interkontinental trafikk i Norden, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn AS, Øyvind Hasaas. Spruit har vært på Schiphol siden 2006, kun avbrutt av et opphold som Director of Asian Development i Brisbane Airport Corporation i Australia. Han har hele sin yrkeskarriere jobbet innen luftfart og har nå fått jobben med å lede Avinor og Oslo Lufthavns satsing på trafikkutvikling generelt, og interkontinentale ruter spesielt. - Det er en svært spennende jobb, i et spennende marked. Konkurransen i Norden er tøff og det er viktig at Oslo og Norge posisjonerer seg mot de viktigste markedene i verden. Asia og Nord-Amerika ser vi på som naturlige områder å jobbe enda tettere mot, sier Spruit. Oslo Lufthavn er i øyeblikket midt en omfattende utbygging, og når den nye delen av flyplassen åpner i 2017 skal den kunne håndtere opp mot 30 millioner reisende årlig. Nordmenn reiser mye og lenger enn før, og i 2014 reiste 50 millioner passasjerer til og fra norske lufthavner. - Vi har fått signaler fra flere flyselskaper at de planlegger en større ruteutvidelse på interkontinental trafikk og da gjelder det for oss å posisjonere oss slik at de mest attraktive rutene tilfaller oss i Norge, mener Spruit. Den nye trafikkdirektøren får det totale ansvaret for den kommersielle trafikken, hvilket også inkluderer innlandsflyvninger, utenlandsflyvninger og charter. Totalt er det 37 ruteflyselskap som opererer til og fra Oslo Lufthavn, 146 antall ruter og 28 antall charteroperatører i 2014. I tillegg 11 rene fraktselskaper.

More from BusinessClass.com