T-bane Malmø-København? Ingen umulighet i fremtiden

14. Feb 2013
by BusinessClass

Forrige fredag ble det holdt forelesninger og møter i Malmø Børshus. Tema for dagen? En t-bane mellom Malmø og København. Selv om trafikken over Öresundbroen har opplevd noe nedgang de siste årene lider prosjektet fortsatt av enorm underkapasitet: Godstransporten hindrer hyppige avganger for offentlig transport og umuliggjør offentlig transport fra Sverige og ut til kontinentet. For å rette opp i dette problemet har flere ulike muligheter blitt diskutert de seneste årene. Det mest populære prosjektet til dags dato har vært det så kallede HH-prosjektet mellom Helsingborg og Helsingör. Denne strekning er betydelig kortere enn Malmø-København og det vil også være langt lavere kostnad å bygge ut her. Denne strekningen er også i et område der det bor færre mennesker, men fungerer godt for godstogtransport fra Oslo, langs den svenske vestkysten og nedover i Europa. Forlslaget om Öresundmetroen er kun for persontrafikk, men frigjør enorm kapasitet for annen trafikk over broen. Årsaken til at denne ideen igjen vekkes til liv er at man nå tror å ha funnet en overkommelig finansieringsmodell: «Allerede» i år 2030 kommer Öresundbroen være nedbetalt, og deretter generere et stort økonomisk overskudd. Dermed kan man påskynde avbetaling av en Öresundmetro. Til dels kommer t-bane tunnelen til å avbetales av de reisende, men også av de som benytter broforbindelsen. En Öresundmetro beregnes til å koste ca 15 milliarder kroner, knapt halvparten av hva broen kostet å bytte (40 milliarder) Foreleserne på Malmø Børshus utelukker ikke at Sverige om 10-20 år kan ha en Öresundmetro, i tillegg til en Öresundbro og en tunnel mellom Helsingborg og Helsingör.

More from BusinessClass.com