Nytt høyhastighetstog åpnes mellom Turin og Lyon

18. Feb 2013
by BusinessClass

Den 06.februar 2013 ble endelig den franske og italienske regjeringen enige om at utbygging av ny togstrekning mellom Turin og Lyon skal starte allerede i år. Prosjektet ble første gang presentert for allmennheten for 22 år siden og har ikke akkurat vært ukontroversielt. På den franske siden har kritikken først og fremst kommet fra nærmeste naboer, mens Italia har vært kritiske mot den økonomiske satsingen. Den s.k italienske NO TAV-bevegelsen har kjempet hardt for å stoppe prosjektet, men tvinges nå gi opp håpet.

Forslaget ble et budsjettkompromiss der togene vil kjøre i maksimalt 220 km/t. Dette vil redusere reisetiden mellom Milano og Paris til 4 timer, fra dagens 7 timer.

Prosjektet er finansiert 60% av Frankrike og 40% av Italia, hvor den franske delen på 22% er drevet av private finansselskap. Den italienske delen er anslått til å koste ca 20 miljarder NOK. Alle utgifter kommer samtidig som man samfinansierer Alptranit i Sveits, Gotthard mot Østerrike og bygger nye høyhastighetslinjer innenlands. Totale kostnader forjernbaneinvesteringer til og med 2020 er over 110 milliarder. Selv om Italia er en langt mer folkerikt land enn Norge kan man forstå frustrasjonen fra italienerne som i dag mangler kapital - gjenstår det faktum at Italia leder Europas jernbane investeringer fremover.

More from BusinessClass.com