Norges lengste kunstverk på Oslo Lufthavn

16. Apr 2014
by Camilla Heim

Norges lengste kunstverk kan du nå se når du er på Oslo Lufthavn. Kunstverket er hele 250 meter langt og pynter opp gangbroen ut til Pir Syd. - Dette bidrar til en bedre passasjeropplevelse og løfter opplevelsen av Pir Syd, forteller adm. Direktør ved Oslo Lufthavn, Nic. Nilsen. Oslo Lufthavn arrangerte i fjor en åpen kunstkonkurranse om kunstnerisk utsmykking av gangpassasjen. De norske kunstnerne Helga Bu og Kristin Ytreberg vant med prosjektet "Palindrom" som viser en serie tekst- og tallbilder utført som relieffer, skåret ut i metall og lakkert. På vei gjennom gangbroen vil man kunne oppdage nye bilder, ord og «palindromske» virkninger. Palindromer er ord, tall og geometriske figurer som blir det samme uansett hvilken vei de leses. Om du skal på reise eller kommer hjem vil du uansett kunne lese de samme setningene eller se de samme tallene. - Palindromer er veldig fascinerende. Det setter tankene i gang og gir alle reisende en positiv stimulans på vei til gaten, avslutter Nic. Nilsen.

More from BusinessClass.com