Kan lande i blinde

28. Nov 2014
by Dag Christian Holm

Som reisende føles det aldri som et godt tegn å se tåken ligge tett over flyplassen. Men de som er ansvarlig for å få flyene trygt opp og ned, lar seg ikke stresse av null sikt. Dagens teknologi sørger nemlig for at flyene kan lande i blinde. – Det er like trygt å fly i tåke som i klarvær. Det er så mange instrumenter og systemer som gjør at både de i luften og tårnet kan fokusere på arbeidsrutinene, forteller operativ sjef i kontrolltårnet på Oslo Lufthavn, Fred Arild Norum. Mens tåken kommer sigende kan Norum fortelle at Oslo Lufthavn er godt rustet mot dårlig vær. – Instrumentene som brukes til å lande fly på OSL er så gode at vi klarer å få ned alle flyene selv i tett tåke, så fremt også flyene også har riktig instrumenter, hvilket nesten alle har. Det skal veldig mye til før vi må stenge flyplassen grunnet tåke her, slik man kan oppleve andre steder, forteller Norum. Han forteller at flygelederne hele tiden er i forkant av været og har kontinuerlig kontakt med meteorologene. På den måten er de godt forberedt når tåken kommer. – Så fort vaktsjef i tårnet blir informert om at tåken er på vei, setter han i gang lavsiktsprosedyre. Det betyr at man begrenser antall kjøretøy på og rundt rulle- og taksebaner, avlyser planlagt vedlikehold i kritiske områder, og forsikrer seg om at alle banelys fungerer. For å utnytte kapasiteten maksimalt opererer man vanligvis med tre nautiske mil mellom hver landing (90 sekunder). Når tåken kommer sigende inn må man øke denne til seks nautiske mil (ca. 3 min). Med større avstand mellom flyene blir kapasiteten redusert. Ved tåke lander flyene på den ene rullebanen og tar av på den motsatte. Slik får man til et system som opprettholder flyten og sikkerheten på en best mulig måte. – Det er den økte sikkerhetsavstanden mellom flyene ved lavsiktprosedyre som skaper forsinkelser. Når kapasiteten faller fra 65 avganger og landinger til 40 i timen, sier det seg selv at det vil bli forsinkelser. Men det er fortsatt bedre enn å stenge flyplassen eller risikere sikkerheten til passasjerene, konkluderer Norum. Flygelederne og pilotene har hele tiden en løpende dialog der de vurderer forhold og sikt. På den måten er man hele tiden i forkant hvis forholdene endrer seg i luften eller på bakken. – Blir det for vanskelige værforhold stenger vi selvfølgelig flyplassen. Sikkerheten er førsteprioritet, uansett. For å holde flyplassen åpen i dårlig vær trengs det en rekke bakomliggende systemer. – Har ikke flygerne eller flygelederne visuell kontakt med rullebanen vil man foreta landingen ut ifra et system som kalles ILS (Instrumentalt landingssystem). Med dette systemet flyr flyet kontrollert på autopilot inn mot flyplassen etter en forhåndsprogrammert innflygningsrute. Flygerne tar selv over når de er under tåkeskyene og kan se rullebanen. Norum forklarer at dette systemet enkelt kan sammenlignes med en lysstråle som guider flyet frem gjennom tåken. Én stråle forteller om høyden, mens en annen viser retningen. – Den største forskjellen for flygerne i klart vær og tåke er hvordan flyene oppfører seg i innflygningen. Ved klarvær bruker flygerne i mye større grad egne sanser og lander etter såkalt visuell landing, altså at de hele tiden ser rullebanen. Hvis tåke hindrer sikten stoler flygerne på systemene om bord i flyet og nede på bakken. For de i tårnet er det ingen problem å få flyene ned via ILS. –Vi følger med på skjermene og har en rekke alarmsystemer i bakhånd hvis noe skulle skje Det eneste er at de flyinteresserte blant oss går glipp av noen sjeldne fly i ny og ne, ler Norum. Selv på en tåkedag bemannes det ikke opp. I tårnet på OSL arbeides det etter gode prosedyrer og alle ansatte drilles og testes jevnlig i forskjellige scenarier. På en normal arbeidsdag er det seks ansatte på jobb, samt avløsere. På den måten kan man rullere hele tiden og være skjerpet når man er på. – Det er utrolig krevende å stå på post. Du skal ha med deg både hodet og kroppen i 120 intense minutter. Det er ikke rom for å feile, derfor er det pålagt med pause, avslutter han.

More from BusinessClass.com