Intervju: Rickard Gustafson, adm.dir hos SAS - Nye fly, ruter, teknikk og personlig service

30. Aug 2015
by Jacob

Det var en stolt Rickard Gustafson som i forrige uke kunne presentere tre nye langruter fra Skandinavia, samtlige til USA. I forbindelse med lanseringen i Frösundavik fikk vi mulighet til et lengre intervju med Rickard Gustafson, for å få hans syn på alt fra kommende markeder til ny teknikk og nye servicekoncept.

Mange nye fly på vei

Det var Los Angeles og Miami som til slutt ble de nye destinasjonen for SAS nye Airbus A330 Enhanced som blir levert i løpet av høsten og vinteren - i alt fire maskiner. De to første leveres medio september og de to siste i løpet av neste år. En bestilling finnes også på nye Airbus A350 som leveres i løpet av 2018. Det har vært spekulasjoner om de første leveransene til SAS skulle fremskyndes da Emirates har valgt å avbestille en storordre hos Airbus, men dette avkrefter Gustafson. I løpet av 2016 påbegynnes arbeidet med å forberede leveransene, blant annet skal det bestemmes hvilke seter som skal være ombord. Gustafson bekrefter det som er nevnt i tidligere intervjuer, at det ikke er besluttet om det blir like seter som det man nå har tatt i bruk på langflyene.

SAS Airbus A350 I de nærmeste årene skal SAS få levert 30 nye fly av typen Airbus A320 NEO som skal trafikkere Europarutene, det første flyet er ventet å komme neste år. NEO står for "New Engine Option" og er et betydelig mer drivstoffgjerrig fly enn hva SAS i dag har. Airbus A320 NEO kommer først og fremst til å erstatte de eldre Boeing 737-600. Det innebærer ingen store endringer sett fra en passasjers synspunkt, men A320 NEO er naturligvis et mer moderne fly med flere seter.

Nye ruter og nye markeder

Samtlige nye ruter gikk som sagt til USA og det var en grunn til dette. Gustafson ser USA som et stabilt marked hvor han ser en genuin langsiktig etterspørsel med mange viktige bedrifter i regionen. Han snakker til og med om at etterspørselen på flyseter til USA i dag er større enn kapasiteten. Fremfor alt på direkterutene. Dessuten peker han på det store antallet Skandinaver som bor, jobber eller studerer i USA. Dette sett under ett gjorde at SAS valgte å se vestover denne gang. Han ser Asiia som et viktig marked men sier også at det er tøffere. Prispressingen er tøffere, fremfor alt av mellomøstens selskaper (og Turkish Airlines) satsing som gjør at mange velger et av disse selskapene med et attraktivt prisbilde i kombinasjon med gode produkter. Heller ikke Finnairs strategi å fly mellom Europa og Asia via Helsinki tror Gustafson på for SAS. Dels ville det innebære å måtte ta opp konkurransen med en etablert aktør, dels går flere av rutene til Asia ikke å trafikkere frem og tilbake (inklusive bakkestopp) på 24 timer fra Skandinavia, noe Finnair greier på de fleste av sine langruter fra Helsinki. Ruter som overstiger 24 timer skaper en helt annen kompleksitet og krever flere fly. Gustafson tror at det å tilby direkteruter fra Skandinavia til viktige destinasjoner i Nordamerika og Asia, destinasjoner hvor det finnes en tilstrekkelig stor etterspørsel etter i nord Europa innen næringslivet og turistnæringen og naturligvis ruter SAS tror anser det er mulig å drive med fortjeneste. Han ser en endring i synet på direkteruter som ikke var til stede for noen år siden. I dag setter mange pris på å kunne fly direkte og han er ikke fremmed for at en konkurrent som Norwegian har bidratt til denne endringen i synet på direkteruter. Et naturlig oppfølgingsspørsmål ble naturligvis den så kalte "Oljeruten" mellom Stavanger og Houston, tilpasset spesielt for olje -og energisektoren med kun business class ombord. Gustafson forklarer at ideen med ruten i grunn var god men at timingen ikke ble direkte lysende. Når oljeruten startet var oljeindustrien på topp, et år senere er markedssituasjonen radikalt annerledes i både Houston og Stavanger sliter bedrifter med lønnsomheten. Det finnes ingen beslutning om å legge ned ruten men Gustafson vil heller ikke stikke under en stol at man ser på alternativer. Han mener belegget på ruten er bra, men snittprisen er for lav.

Teknikk og digitalisering

Nylig ble det ansatt en ny IT-sjef hos SAS, Mattias Forsberg, som dessuten blir nytt medlem i SAS konsernstyre. Rekrutteringen av Mattias var noe Gustafson penset innom flere ganger i samtalens løp og understreket hvor viktig denne posisjonen er. Teknikk blir stadig viktigere hos SAS og de digitale løsningene tar større plass. Han mener det er viktig å finne gode digitale løsninger, både for den fortsatte interne effektiviseringen, som er så viktig for lønnsomheten til SAS, men også for å kunne tilby bedre løsninger for kundene. Det finnes svært mye som må gjøres og Mattias første oppdrag blir å prioritere blant alle oppgavene. Så blir det å skape et fundament som det kan bygges videre på. SAS har mange gamle datasystemer som må oppgraderes, først og fremst interne systemer. Det er først og fremst kompleksiteten med mange sammenkoblede systemer som har gjort at man har valgt å vente med mye av dette.

Forretningsreisende, personlig service og EuroBonus

Gustafsons visjon for fremtiden er å kunne tilby mer personlig service med flere produkter som er tilpasset hver enkelt reisende. En del av dette har man allerede begynt å teste ut. Herunder muligheten til forhåndsbestilling av mat. Han tror også på flere digitale løsninger som bagasjetagger med chip som gjør at SAS kan holde orden på hvor en koffert befinner seg og kan gi bedre informasjon og service til passasjeren ved flybytte og forsinkelser. EuroBonus ser han som ensvært viktig del for fremtioden, han beskriver det som grunnsteinen i fremtiden for SAS. Det handler ikke bare om å kunne tjene penger og benytte poeng men også om å skape en relasjon med kundene. En forutsetning for å kunne oppfylle visjonen om mer personlig service med løsninger som er tilpasset de personlige behovene. Har man ikke et medlemsskap og en plattform hvor man kan fortelle om sine ønsker og preferanser blir det vanskelig å kunne tilby dette, mener Gustafson. Det handler også om å få informasjonsflyten rett og slippe å måtte spamme folk med unødvendig informasjon.

SAS frokostboks som nå kan forhåndsbestilles på mange ruter For å tiltrekke seg forretningsreisende peker han på de investeringene som gjøres nå. Blant annet i lounger og med fast track. Og ikke minst de nye business class produktene på langrutene. Han tar også opp direkteflyene som et viktig våpen i kampen om forretningskundene. Til forretningsdestinasjonene  holder SAS en høy turtetthet og han poengterer at de overhodet ikke trafikkerer noen av langrutene med færre enn 5-6 avganger hver uke. Også de nye rutene til Miami og Los Angeles kommer til å trafikkeres daglig fra Skandinavia når de startes opp. Vi avslutter med et spørsmål om hvor Gustafson ser SAS om noen år og hvordan han tror flyindustrien i Europa kommer til å utvikles. Blant annet sa 

Air France & KLMs toppsjef Alexandre de Juniac

 i et intervju med BusinessClass at han om noen år ser for seg en håndfull store flyselskapsgrupperinger i Europa. Gustafsson vil ikke kommentere akkurat denne tanken om at flyindustrien i Europa må konsolideres.Han ser USAS som et foregangsmarked hvor bransjen etter mange tøffe år med flere sammenslåinger nå faktisk er lønnsom. Og han tror vi ser noe tilsvarende i Europa. Hvor SAS skal plassere seg i dette bildet vil han ikke spekulere i.  Heller ikke om det er SAS som kommer til å ta et initiativ til en form for samarbeide. Han mener det beste SAS kan gjøre nå er å være sterke og forsøke å drive virksomheten på best mulig måte. Han er overbevist om at gjør man det rett og er sterk i markedet vil resten løse seg.

More from BusinessClass.com