Første bio-flygninger i Norge

5. Nov 2014
by Dag Christian Holm

Tirsdag 11. november gjennomfører Norwegian og SAS de første flygningene på biodrivstoff i Norge. - Vi har tro på at dette er fremtiden, sier topplederne i de to selskapene. 

Henholdsvis klokken 1615 og klokken 1620 letter SAS (SK317) og Norwegian (DY631) fra Trondheim og Bergen med nesten 50 prosent biodrivstoff på tanken. Når de lander henholdsvis klokken 1710 og 1715 på Oslo Lufthavn er Norges to første flygninger på biodrivstoff gjennomført. Flygningene er konvensjonelle ruteflygninger. - SAS har jobbet i over ti år med å påskynde kommersialiseringen av fornybart drivstoff. Selv om SAS har redusert det totale CO2-utslippet fra vårt selskap på hele 13 prosent siden 2005, kan vi med biodrivstoff i flyene markant redusere de klimapåvirkende utslippene på ferden mot en mer bærekraftig luftfart. Den flygning vi nå skal gjennomføre er et bevis på at løsninger finnes, så da gjenstår det å skape forutsetninger for at dette skal bli virkelighet i stor skala i Skandinavia, sier konsernsjef  i SAS, Rickard Gustafson. - I Norwegian er vi svært opptatt av å gjøre alt vi kan for å gjøre luftfarten mer miljøvennlig. Norwegian har som klart mål å redusere CO2-utslipp med 30 prosent per passasjer i perioden 2008 til 2015. Det viktigste miljøtiltaket er nye fly, og Norwegians flåte er blant de nyeste og mest miljøvennlige i Europa. Men nye fly er ikke nok. Bærekraftig biodrivstoff er også et viktig tiltak.  Denne flygningen med biodrivstoff fra Bergen til Oslo er derfor en viktig milepæl i bransjens felles arbeid for å gjøre bærekraftig biodrivstoff tilgjengelig for flyselskapene, sier konsernsjef  i Norwegian, Bjørn Kjos.

Avinor og ZERO

Prøveflygningene med 48 prosent innblanding av biojetdrivstoff er initiert av Avinor og miljøstiftelsen ZERO. -Avinor har de siste årene ledet norsk luftfartsbransjes arbeid med å kartlegge mulighetene for biodrivstoffproduksjon for luftfarten basert på norsk skogvirke, og vi har satt betydelige ressurser inn i dette arbeidet, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen. Han peker på at det er gjennomført et solid utredningsarbeid og etablert et nettverk med industrielle aktører. - Vi er optimistiske med tanke på prosessen framover. Vi vil fortsette samarbeidet med norske aktører innenfor skog- og kraftindustri og ZERO. Her står vi foran det som kan bli en vinn-vinn situasjon for både luftfarten og tradisjonsrik landbasert industri i Norge, slår Falk-Petersen fast. Bio-flygningene finner for øvrig sted dagen før årets

Avinor-konferanse

.

Glad for samarbeid

- ZERO er glade for å ha med Avinor, - og nå også Norwegian og SAS, i arbeidet med biodrivstoff i luftfarten. Folk kommer til å fly også i et fremtidig lavutslippssamfunn, så vi er avhengige av å finne gode og fornybare løsninger som kan erstatte fossilt drivstoff, og det eneste reelle alternativet per i dag er biodrivstoff, sier leder av ZERO, Marius Holm. - Bruk av biodrivstoff gir viktige og nye industrimuligheter i Norge. ZERO mener det finnes virkemidler for å introdusere fornybart drivstoff på en rimelig måte gjennom differensiering av landingsavgiftene, slik at det skapes etterspørsel etter fornybart drivstoff, legger Holm til. Drivstoffet som skal benyttes under flygningene er en blanding av 48 prosent bærekraftig biojetdrivstoff basert på brukt frityrolje, og 52 prosent konvensjonell jetparafin. Målet at biodrivstoff til bruk i norsk luftfart på sikt skal produseres av biomasse fra norsk skog.

More from BusinessClass.com