Senaste nytt

Amex Kreditkort försäkring när annan betalar

Ragnar G

Medlem
Jag och en kompis skall betala en resa med ett kreditkort (min kompis). Reseföretaget godkänner bara ett kreditkort.
Har någon av er något förslag hur jag kan göra för att min Amex försäkring skall gälla?
 
Jag förstår inte riktigt frågan, varför kan du inte betala med Amex?

Eller menar du att du vill att din kompis ska betala med sitt kreditkort, men att du ska nyttja din Amex-försäkring. Det går inte i så fall.
 

Jannes

Medlem
Varför kan inte du betala och polaren Swisha? Är ju så självklar lösning att det såklart finns en orsak men är nyfiken.
Menar du att resebyrån inte godkänner några andra kort än det som din polare har?
 

mrestes

Medlem
Köp flygresorna var for sig. Hotellet kan vara i en persons namn. Om den andra inte kan resa pga sjukdom bör den som betalade och bokade hotell kunna avboka deras flyg och hotell med försäkring eftersom respartnern blev sjuk.
 

GOTBound

Medlem
Köp flygresorna var for sig. Hotellet kan vara i en persons namn. Om den andra inte kan resa pga sjukdom bör den som betalade och bokade hotell kunna avboka deras flyg och hotell med försäkring eftersom respartnern blev sjuk.
2. Den försäkrade skall betala resans kostnader (transport, boende, utflykter, fritidsaktiviteter) till minst 75% genom SAS EuroBonus
American Express Elite Card eller EuroBonus-poäng. Observera att EuroBonus poäng ej betalas tillbaka vid avbokning.

AVBOKA, SKJUTA UPP OCH AVBRYTA RESA
FÖRSÄKRADS FÖRMÅNER
1. Den här förmånen avser kostnaderna för försäkrads outnyttjade resa, logi, utflykter och fritidsaktiviteter som har betalats med
ett SAS EuroBonus American Express Elite Card eller är bokade innan avresan, och för vilka återbetalning inte kan ske
eller då den försäkrade måste betala en avgift för att ändra dem.
2. Försäkrad kan få ersättning med upp till 50 000 kronor för faktiska kostnader om han eller hon avbokar, skjuter upp eller ändrar
sin resa på grund av att:
a) Försäkrad eller medresenär eller en person den försäkrade har som huvudsyfte med sin resa att besöka råkar ut för en
olycka eller blir sjuk innan resan påbörjats.

b) En nära släkting till den försäkrade, en nära släkting till den försäkrades medresenär eller en nära släkting till den person
som den försäkrade har som huvudsyfte med sin resa att besöka råkar ut för en olycka eller blir sjuk innan resan påbörjats.
c) Den försäkrade friställs och får rätt till arbetslöshetsunderstöd enligt gällande lagstiftning,
d) Den försäkrade kallas in för jurytjänstgöring, uppdrag som nämdeman eller inkallas som vittne i någon annan egenskap
än som yrkesperson eller rådgivare,
e) Oförutsedd allvarlig skada på den försäkrades bostad eller företagslokaler om den skada som uppstått förväntas
överskrida 250 000 kronor,
f) Stöld i den försäkrades bostad eller företagslokaler och polisen kräver den försäkrades närvaro.
g) Om utresan är mer än 12 timmar försenad till följd av konfliktåtgärder, dåligt väder, maskinhaveri i kollektivtrafiken eller
en transportolycka, vilket innebär att du inte längre vill åka på resan. Perioden av förseningen minskas till 6 timmar för
resor på mindre än 5 dagar.


 
Toppen