tier points

  1. Flying Finn

    Idéer för resa till Nairobi (NBO), Kenya (februari-mars 2018)

    Jag kommer att göra en exkursion till Kenya nästa vårvinter för att bekanta mig med ett samarbetsprojekt i "The Cradle of Mankind", d.v.s. provinsen Marsabit. Jag har inte ännu några exakta datum för besöket, men det blir en 2 veckor förmodligen. Avresa från TMP/TKU/HEL och målet är NBO...
Toppen