#strike

  1. S

    SAS slarv under strejken, ersättning EU261?

    Hej! Jag tycker att detta ärende bör gå under ersättning för EU261 men det tycker inte SAS. Under SAS-strejken bokades min Paris-resa om till Turkish Airlines via Istanbul. Inga problem så långt, bara 8h försening och jag vet att Strejk anses som extraordinär händelse vilket gör att ersättning...
Toppen