skandinavien

  1. Agö

    Hur många Ringi lastas på en typisk flight intra-Skandinavien/Europa?

    Har du också blivit utan Ringi? På dagens SK6 (ARN-LLA) rapporterar flera BC-medlemmar om att de blev utan denna ädla dryck. Två stycken flaskor fanns lastade. Här är de på bild. Har du blivit utan Ringi? Tråden dedikeras till detta viktiga ämne.
Toppen