service

  1. Big Birger

    Vilka mål serveras på olika flighter?

    Har sökt utan att finna några konkreta svar på vilka mål som serveras på olika flighter. Ibland står det "meal" och ibland ingenting. Finns det någonstans att läsa? Vore fiffigt att veta hur mycket plats som behöver lämnas i magen efter olika Lounge-besök. :) Några konkreta frågor med planerade...
  2. toer00

    Lufthansa Group och service degradation...

    Som disskuterats i div olika forum bl.a http://www.businessclass.se/forum/forums/lufthansa-group-miles-more.11/ så verkar det som om LH håller på att nedgradera sin intra europa Business nivå till något som snart liknar SAS - ... o_O Åkte LH ToR ARN - FRA ut för 3 veckor sedan och hem för 1...
Toppen