produkutveckling

  1. L

    Hjälp oss med vårt examensarbete!

    Hej, Vi är två ingenjörsstudenter på Mittuniversitetet i Östersund som i vårt examensarbete ska utveckla en resväska på uppdrag av ett svenskt företag. Som del av planeringen av projektet gör vi en marknadsundersökning med syfte att ta reda på vad användaren har för åsikter och vad vi därmed...
Toppen