kvartalsrapport

  1. Taggen

    SAS kvartalsrapport Aug-Okt 2017

    SAS på bättringsvägen Augusti 2017 - Oktober 2017 Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 054 (941) MSEK Resultat före skatt: 657 (577) MSEK Intäkter: 11 644 (11 135) MSEK EBIT-marginal: 6,7% (6,1%) Periodens resultat: 490 (591) MSEK Resultat per stamaktie: 1,22 (1,53) SEK SAS...
Toppen