kostar

  1. Big Birger

    Välja sittplats på bonusresa med United i Business - Kostar pengar?

    Har en bonusresa hem från New York med United via London i april 2022. Dock kan jag inte välja sittplats på just det benet med United. Deras hemsida känner inte till någon kombination av min bokningsreferens och efternamn, och "SAS Classic" ger mystiskt felmeddelande. Ringde in till...
Toppen