förmåner

  1. Dbodenfo

    Dolda förmåner på kreditkort

    Hej, Har sökt igenom forumet och kan inte hitta en samlingstråd för de dolda förmåner för olika kort och program. De förmånerna som ni kanske inte ska få egentligen men de gick igenom ändå. Fram till nyligen var status på Sixt en sådan genom Amex Platinum och Centurion. Numera är det uttalat...
Toppen