flygolag corona död konkurs

  1. Traveller

    Vilka bolag går under i Coronas spår?

    Det får nog anses klart att inte alla flygbolag kommer klara Corona, Covid-19, utan dö med detta virus. Vad tror du? Vilka bolag tror du kommer dö eller besparas döden genom stöd från stat eller andra?
Toppen